• Categories
  • Search
  • Manufacturer - SARIA Polska

SARIA łączy ekologię i ekonomię.

Kotwica

Grupa przedsiębiorstw SARIA jest jednym z wiodących specjalistów na rynku krajowym i międzynarodowym w dziedzinie zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zakres działalności obejmuje różne usługi z zakresu utylizacji i zagospodarowania produktów ubocznych, dostarczania wysokiej jakości półproduktów i wyrobów końcowych dla różnych gałęzi przemysłu, a w przyszłości także produkcję biogazu. Połączenie ekonomii z ekologią znajduje się w centrum uwagi przedsiębiorstwa.

SARIA Bio-Industries AG & Co. KG z siedzibą w Selm (Niemcy) to spółka matka całej grupy SARIA.


Najwyższa kompetencja we wszystkich dziedzinach.

Kotwica

Działalność Grupy SARIA w Polsce obejmuje terytorium całego kraju i można ją podzielić na trzy podstawowe obszary biznesowe. Po pierwsze są to wszelkiego rodzaju  USŁUGI  związane z odbiorem, transportem i bezpieczną utylizacją produktów ubocznych pochodzących z rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsa. Klientami przedsiębiorstwa są duże, średnie i małe zakłady mięsne, ubojnie, masarnie, hodowcy zwierząt, firmy cateringowe, restauracje, punkty gastronomiczne, hotele oraz producenci artykułów spożywczych.


Drugi obszar działalności Grupy SARIA obejmuje wytwarzanie mączki mięsno-kostnej, tłuszczów utylizacyjnych i polepszaczy do gleby. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stosowaniu nowoczesnych technologii PRODUKTY SARIA spełniają najwyższe normy jakościowe i znajdują zastosowanie w rolnictwie oraz wielu gałęziach przemysłu przetwórczego, farmaceutycznego i spożywczego.


Najnowsze inwestycje SARIA Polska dotyczą instalacji do produkcji bio-gazu. ENERGIA  pochodząca ze źródeł odnawialnych to przyszłość i wyzwanie.

This category has no products

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

  • Conditional access to
    megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?