• Categories
  • Search
  • Narzędzia chirurgiczne

A small set of for removal of Wolf teeth (FET)
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Arc kiureta [MID]
New
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
ARTHROline basket punch [MID]
ARTHROline basket punch [MID]
New
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
ARTHROline punch standard clamps [MID]
New
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Arthroscopic suction pinches with aspiration channel [MID]
New
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu