• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Łmeat-Łuków

Zakłady Mięsne Łmeat Łuków S.A. należą do grona największych i najnowocześniejszych producentów branży mięsnej w Polsce.

Swoją wysoką pozycję wśród najlepszych zawdzięczają nowoczesnej technologii, systematycznym modernizacjom oraz doświadczonej i wykwalifikowanej załodze.

Profil działalności obejmuje:


  • skup i ubój żywca wieprzowego ( ok. 350 tys. sztuk/rocznie ) i wołowego ( ok. 70 tys. sztuk/rocznie )
  • rozbiór mięsa wieprzowego ( ok. 100 ton/8 godz. ) i wołowego ( ok. 60 ton/8 godz. )
  • produkcję i dystrybucję mięsa, wędlin i konserw - produkcję karmy dla psów
  • własną sieć detaliczną - sklepy firmowe i centra hurtowe
  • własny transport specjalistyczny żywcowy i do przewozu wyrobów gotowych


Warunki techniczno-technologiczne Zakładu spełniają standardy światowe.

Ubój trzody prowadzony jest na nowoczesnej linii o wydajności 2 000 sztuk na dobę.
Oszałamianie trzody odbywa się w klatce głuszenia firmy BUTINA (DANIA), za pomocą CO2, co eliminuje stres ubojowy, zapewniając prawidłowe wykrwawienie się zwierząt. Zapewnia to wysoką jakość mikrobiologiczną i kulinarną uzyskiwanego surowca mięsnego.

Ubój bydła prowadzony jest na linii firmy BANSS. Klatka głuszenia umożliwia uboje systemem rytualnym i koszernym. Linia przystosowana jest do uboju bydła, cieląt, owiec, jagniąt i koni. System uboju umożliwia identyfikację sztuk, oddzielanie materiału szczególnego ryzyka (SRM).

Każda sztuka ubijanego żywca badana jest przez państwowe niezależne służby sanitarno-weterynaryjne.
Nad jakością pozyskiwanego mięsa i wyrobów czuwa również zakładowe laboratorium, które prowadzi codzienne badania w kierunku czystości mikrobiologicznej, chemicznej, właściwości fizykochemicznych i oceny organoleptycznej.
Każdy etap produkcji - od przyjęcia żywca poprzez wszystkie fazy przetwórstwa do załadunku na środki transportu - odbywa się przy zachowaniu ostrego reżimu higienicznego. Kompleksowe zapewnienie higieny zapewniają urządzenia niemieckiej firmy HENKEL-ECOLAB z centralnym systemem mycia pianowego.
Systematycznie prowadzone są badania w kierunku BSE ubitych sztuk powyżej 24 miesiąca życia.

Podczas każdego etapu produkcji skrupulatnie przestrzegany jest HACCP - system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, gwarantujący przestrzeganie wymagań higieny. Jest to najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.
Od roku 2003 Zakład pracuje zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001: 2001, od 2006 również z PN-EN ISO 22000:2006

Produkcja przetwórcza prowadzona jest na nowoczesnym parku maszynowym znanych światowych firm.

W linii produkcji konserw pracują kutry firmy: ALPINA (Szwajcaria) i KARLSCHNEL (Niemcy), nastrzykiwarki firmy INJECT-STAR, mieszałki firmy PALMIA, zamykarki i dozowarki firmy HEMA.
Linia produkcji wędlin i wyrobów garmażeryjnych wyposażona jest w urządzenia firm: masownice firmy GAROS (Szwecja), nadziewarki i komory wędzarniczo-parzelnicze firm LUTETIA (Francja), HANTMAN, VEMAG (Niemcy).


Duża część produkcji Zakładów przeznaczona jest na eksport. Uzyskane uprawnienia pozwalają na eksportowanie mięsa do: Gruzji, Azerbejdżanu, Albani, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Macedoni, Turcji, Uzbekistanu, Syrii, Kazachstanu, Ukrainy, Mołdawi, Rosji, Białorusi, Rumuni, Szwajcarii, USA, Kanady, Japoni.

Zakłady Mięsne Łmeat Łuków S.A. zajmują się też działalnością handlową. Obszar tej sfery działalności obejmuje głównie wschodnie regiony Polski - województwo podlaskie, lubelskie i mazowieckie. Powstało tu już 90 sklepów oraz 4 Centra Dystrybucyjne. W najbliższych dwóch latach powstanie dalszych 60 sklepów.

Działalności firmy towarzyszy stała troska o ekologię. Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków, ujęcie i punkt uzdatniania wody oraz ciepłownię wyposażoną w niezwykle skuteczny system filtrów.

Zakłady Mięsne Łmeat Łuków S.A. wielką wagę przywiązują nie tylko do jakości gotowych wyrobów, ale również do jakości surowca, który pochodzi wyłącznie z czystych ekologicznie regionów Polski. Systematycznie buduje własną bazę surowcową, by zapewnić sobie dostawy jednorodnego wysokogatunkowego żywca. Uruchomiono specjalny program budowana bazy surowcowej "Bliżej siebie", wspierany przez firmę Insefarm Śmiłowo.

This category has no products

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

  • Conditional access to
    megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?