• Kategorie
  • Parametry
  • Dostawca - Biomaxima

BioMaxima jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Wszystkie produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych jak min. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Diatron. 


Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:

•odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów 
ustrojowych wraz z analizatorami 
•szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
•systemy do analizy moczu
•odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami
•analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
•analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
•glukometry do użytku profesjonalnego
•analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi

podłoża mikrobiologiczne gotowe, w pudrze

krążki antybiotykowe

szczepy wzorcowe

podłoża transportowo-wzrostowe

testy do kontroli czystości mikrobiologicznej

sprzęt jednorazowy

analizatory do identyfikacji mikrobiologicznej