• Categories
  • Parameters
  • Manufacturer - Biomaxima

BioMaxima jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Wszystkie produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych jak min. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Diatron. 


Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:

•odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów 
ustrojowych wraz z analizatorami 
•szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
•systemy do analizy moczu
•odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami
•analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
•analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
•glukometry do użytku profesjonalnego
•analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi

podłoża mikrobiologiczne gotowe, w pudrze

krążki antybiotykowe

szczepy wzorcowe

podłoża transportowo-wzrostowe

testy do kontroli czystości mikrobiologicznej

sprzęt jednorazowy

analizatory do identyfikacji mikrobiologicznej

BM ISE K+ / Na+ / Cl- [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
BM ISE K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Prime Plus VET Critical Parameter Analyzer [BXA]
Prime Plus VET Critical Parameter Analyzer [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu