• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Biomaxima

BioMaxima jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Wszystkie produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych jak min. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Diatron. 

 

Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:

·         odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów 

·         ustrojowych wraz z analizatorami 

·         szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami

·         systemy do analizy moczu

·         odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami

·         analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami

·         analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami

·         glukometry do użytku profesjonalnego

·         analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi

·         podłoża mikrobiologiczne gotowe, w pudrze

·         krążki antybiotykowe

·         szczepy wzorcowe

·         podłoża transportowo-wzrostowe

·         testy do kontroli czystości mikrobiologicznej

·         sprzęt jednorazowy

·         analizatory do identyfikacji mikrobiologicznej

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

  • Conditional access to
    megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?