• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Biomaxima

BioMaxima jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Wszystkie produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych jak min. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Diatron. 

 

Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:

·         odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów 

·         ustrojowych wraz z analizatorami 

·         szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami

·         systemy do analizy moczu

·         odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami

·         analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami

·         analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami

·         glukometry do użytku profesjonalnego

·         analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi

·         podłoża mikrobiologiczne gotowe, w pudrze

·         krążki antybiotykowe

·         szczepy wzorcowe

·         podłoża transportowo-wzrostowe

·         testy do kontroli czystości mikrobiologicznej

·         sprzęt jednorazowy

·         analizatory do identyfikacji mikrobiologicznej

BM ISE K+ / Na+ / Cl- [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
BM ISE K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Prime Plus VET Critical Parameter Analyzer [BXA]
Prime Plus VET Critical Parameter Analyzer [BXA]
Sign in
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Produkt bez nazwy
Sign in