• Categories
 • Search
 • Manufacturer - MENSOR

Informacja o firmie MENSOR

MENSOR jest firmą badawczo produkcyjną w dziedzinie pomiarów: masy, siły oraz przesunięcia, posiada ona nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne indukcyjnościowych przetworników siły, przesuniecia i wag elektronicznych. Powyższe prace prowadzone są od 1983 roku zaś firma powstała w 1977 roku. Zdobyte doświadczenia w produkcji przetworników pomiarowych, układów elektronicznych oraz programów komputerowych pozwalają rozwiązywać trudne zadania z zakresu metrologii i automatyki. Główny temat badawczy i aplikacyjny firmy MENSOR to indukcyjnościowa metoda pomiaru masy rozwijana w ramach unijnych projektów badawczych.


Nowości:

 • Waga osobowa lekarska z elektronicznym wzrostomierzem wyposażona w funkcję wyznaczania wskaźnika BMI - dalej...
 • Elastyczna funkcja liczenia elementów o jednakowej masie
 • Nowa konstrukcja i technologia wykonania szalek wag niemowlęcych
 • Dziesięciokrotnie wyższa dokładność odczytu wag typoszergu WM. dalej...
 • Wagi o udźwigach od 6kg do 30kg mogą być wykonane z stali kwasoodpornej dalej...


Prowadzimy:

 • Sprzedaż detaliczną i hurtową
 • Serwis wag firmy MENSOR

Produkujemy:

 • Wagi elektroniczne
 • Indukcyjnościowe przetworniki siły

Wykonujemy:

 • Systemy ważenia i dozowania
 • Pomiary: masy, siły, przesunięcia
 • Automatykę stanowisk laboratoryjnych i przemysłowych


Certyfikaty i wyróżnienia:

 • Produkowane przez nas wagi o udźwigach od 3 do 300kg, posiadają CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE PL 06 003, który jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej 90/384/EEC i 93/68/EEC. Wagi te mogą być poddawane ocenie zgodności WE - Legalizacja. Zobacz certyfikat z uzupełnieniem (PDF).
 • Certefikat medyczny
 • Wpis do wyrobów medycznych
 • Nasza firma otrzymała laur konsumenta 2005 dalej... Laur konsumenta 2005
 • Wszystkie wagi naszej firmy wyposażone są w nowy system pomiarowy nominowany donagrody na "Polski Produkt Przyszłości" oraz wyróżniony na Międzynarodowych Targach INTERTECHNOLOGY w 1999r.
This category has no products

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

 • Conditional access to
  megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?