• Kategorie
  • Analizator hematologiczny ProCyte Dx [IEX]

Symbol: I1
Cena po zalogowaniu
Cena po zalogowaniu
Wysyłka w ciągu 1-30 dni roboczych
Zostaw telefon
Diagnostyka hematologiczna w lecznicy - jakość laboratorium referencyjnego i natychmiastowe wyniki.

- 5DIFF (różnicowanie 5 linii leukocytarnych)
- Retikulocyty
- Oznaczenie neutrofili pałeczkowatych
- Wynik w 2 minuty

- Analiza płynów ciała

Menu badań - Dodatkowe możliwości
Neutrofile pałeczkowate
Proces zapalny - Neutrofile pałeczkowate odnotowywane są na wyniku, jeśli zostaną wykryte w próbce. Ich obecność jest najlepszym wskaźnikiem procesu zapalnego.

Erytrocyty jądrzaste (nRBCs)

Niewydolność szpiku kostnego/ nadmierna produkcja erytrocytów - Erytrocyty jądrzaste odnotowywane są na wyniku, jeśli zostaną wykryte w próbce. Ich obecność wskazuje na niewydolność szpikum kostnego lub nadmierną produkcję erytrocytów.
 
Badanie płynu z jamy brzusznej/klatki piersiowej*
TNCC, AGRANS, %AGRANS, GRANS, %GRANS, RBC.

26 elementów morfotycznych krwi*

RBC (erytrocyty)            

HCT (hematokryt)

HGB (hemoglobina)

RETIC (% i  #) (retikulocyty)

MCV (średnia objętość erytrocytu)

RDW (rozpiętość/rozkład objętości erytrocytów)

MCH (średnia masa hemoglobin w erytrocycie)

MCHC (średnie stężenie hemoglobin w erytrocytach)            

PLT (trombocyty)

MPV (średnia objętość płytki)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek)

PCT (hematokryt płytkowy)

WBC (leukocyty)

Monocyty (% i #)

Limfocyty (% i #)

Neutrofile (% i #)

Eozynofile (% i #)

Bazofile (% i #)

Neutrofile Pałeczkowate

nRBCs (erytrocyty jądrzaste)


Przeprowadzenie badania
1. Wprowadź gatunek badanego zwierzęcia.
2. Umieść próbę w analizatorze hematologicznym ProCyte Dx.
3. Wciśnij przycisk Run i odejdź do własnych zajęć.

I już! Wyniki gotowe są w 2 minuty. Możesz wykonać badanie i omówić jego wynik w czasie wizyty pacjenta w gabinecie.


Technologia
Innowacyjna technologia w służbie lepszej diagnostyki hematologicznej.
Analizator hematologiczny ProCyte Dx łączy w sobie trzy innowacyjne technologie, dzięki którym wyniki badań morfologicznych krwi wykonywanych w lecznicy są spójne, obszerne i wiarygodne.

Laserowa cytometria przepływowa
Dzięki laserowej cytometrii przepływowej możemy wykonać różnicowanie pięciu linii leukocytarnych (5 DIFF). Analizator  ProCyte Dx dokonuje pełnej oceny każdego rodzaju leukocytów.

Fluorescencja
Dzięki tej technologii, przy użyciu specjalnych markerów fluorescencyjnych, można dokonać dokładnego pomiaru liczby retikulocytów.  Analizator rozróżnia i nie zalicza do pomiaru płytek i erytrocytów podobnej wielkości, co ma szczególne znaczenie przy badaniu liczby retikulocytów - zwłaszcza u kotów. 

Komórki są barwione, a laserowa wiązka światła o śr. 633 nm bada każdą komórkę pod różnymi kątami. W celu precyzyjnego zbadania komórek obserwuje się je przy długości fali odpowiadającej silnej fluorescencji. W tym przypadku wykorzystuje się fale o długości ≥ 660 nm (na ilustracji zaznaczone na niebiesko).

Impedancyjny przepływ laminarny
Impedancyjny przepływ laminarny to najszybsza i najdokładniejsza technologia zliczania erytrocytów. Każda z komórek badana jest osobno i podlega indywidualnej analizie.

Specyfikacja
- Szerokość: 32 cm
- Głębokość: 41,3 cm
- Wysokość: 40,03 cm
- Masa: około 25 kg
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Numer telefonu
E-mail
Zapytaj o produkt