Ryboflawina, powszechnie znana jako witamina B2, może stworzyć nowe możliwości dla rozwoju transplantologii. Grupa naukowców przeprowadza badania nad wykorzystaniem tej witaminy przy produkcji implantów medycznych metodą drukowania 3D. Badania skupiają się wokół techniki polimeryzacji fotonowej, pozwalającej zmienić ciecz w ciało stałe. Główną zaletą tej metody jest precyzyjność oraz nietoksyczność ryboflawiny jako budulca.

W badaniach naukowcy skupili się wokół techniki polimeryzacji dwufotonowej. Technika wykorzystuje światłoczułe substancje chemiczne (fotoinicjatory) do zamiany cieczy w polimer. Przechodzenie w ciało stałe zachodzi jedynie w centralnym punkcie lasera, będącym źródłem fotonów, resztę cieczy można łatwo wypłukać. Może być to wykorzystane przy tworzeniu małych, precyzyjnych obiektów o specyficznych funkcjach, np.rusztowań w inżynierii tkankowej, mikroigieł lub nośników transportujących leki wewnątrz organizmu.

Większość stosowanych obecnie fotoinicjatorów zawiera substancje toksyczne dla ludzkiego organizmu. Przy produkcji implantów medycznych jest to dość problematyczna kwestia, gdyż mają one stały i bezpośredni kontakt z ciałem. Rozwiązaniem może okazać się stosowanie światłoczułej witaminy B2 jako biokompatybilnego, naturalnego fotoinicjatora. Z wykorzystaniem szafirowo-tytanowego lasera naukowcy skonstruowali trójwymiarowe rusztowanie, przypominające kształtem plaster miodu, które następnie pokryli komórkami z aorty krowy. Wykazano, że stelaż z ryboflawiny jest kompatybilny z zastosowanymi komórkami, a dodatkowo jest o wiele mniej toksyczny niż stelaż wykonany z dotychczasowo stosowanych substancji chemicznych.

Obecnie trwają prace nad zwiększeniem wydajności całego procesu, jednak potrzeba będzie wielu badań zanim implanty z ryboflawiny będą mogły być powszechnie stosowane. Już teraz wiadomo, że ich wprowadzenie na rynek może mieć znaczący wpływ na rozwój medycyny.

źródło: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/doniesienia-naukowe/witamina-b2-szansa-na-drukowanie-3d-implantow-medycznych,13281