Glisty ludzkie Ascaris Lumbricoides infekują około 0,8 miliona ludzi na całym świecie, prowadząc do przewlekłej choroby wiążącej się z problemami przewodu pokarmowego oraz ograniczeniem wzrostu, zwłaszcza wśród dzieci. Blisko spokrewniony gatunek nicienia Ascaris suum pasożytuje u świń na całym świecie, powodując straty w produkcji dla hodowców trzody chlewnej. Zarówno glisty ludzkie, jak i te które zarażają świnie, wyglądają bardzo podobnie, w związku z tym nie było do końca jasne, czy są to dwa różne czy raczej ten sam gatunek.

 

W badaniu opublikowanym na łamach The Journal of Infection Diseases, naukowcy z Royal Veterinary College oraz Liverpool School of Tropical Medicine, Univesity of Copenhagen  i Royal Cornwall Hospital skupili się na transmisji olbrzymich glist pomiędzy ludźmi i świniami. Ponad 500 nicieni pozyskano od ludzi oraz świń z czterech kontynentów, które następnie poddano analizie pod kątem DNA.

 

W wyniku badania udało się uzyskać istotne różnice pomiędzy nicieniami pozyskanymi od ludzi i świń, co potwierdza istnienie dwóch odrębnych gatunków Ascaris. Inwazje nicieni u ludzi w Wielkiej Brytanii okazały się mieć swoje pochodzenie od trzody chlewnej. Transmisję glist pomiędzy człowiekiem a świnią potwierdzono również w Ugandzie. Ponadto, różnice genetyczne pomiędzy populacjami pasożyta z poszczególnych państw, wsi i osobników były zgodne z obserwacjami miejscowego rozprzestrzeniania się infekcji. Opublikowane wyniki dostarczają nowych informacji na temat rozprzestrzeniania się glist. Programy kontroli glist w medycynie ludzkiej powinny brać pod uwagę możliwość transmisji pasożyta od świń, zwłaszcza na terenach, gdzie prowadzi się hodowlę trzody chlewnej i gdzie stosuje się odchody tych zwierząt (mogące potencjalnie zawierać jaja glisty) jako nawóz.

źródło: http://www.rvc.ac.uk/Research/News/ascaris.cfm