Naukowcy ze Szkoły Medycyny Perelmana Uniwersytetu Pensylwanii opracowali szczepionkę DNA przeciw nowotworom. Nie atakuje ona komórek nowotworowych, ale odżywiające je naczynia. Dodatkowo powoduje rozprzestrzenianie się epitopów (ang. epitope spreading).

Wcześniej podejmowano już próby walki z nowotworami przez hamowanie angiogenezy, ale podejście to negatywnie wpływało na normalne procesy zaangażowane w gojenie ran czy rozwój. Specjalistom z Penn udało się tego uniknąć dzięki zaprojektowaniu szczepionki DNA, która obiera na cel śródbłonkowy marker nowotworowy 1 (ang. tumor endothelial marker 1, TEM1). To białko powierzchniowe ulega nadekspresji w guzach, podczas gdy jego ekspresja w zdrowych tkankach jest słaba.

Zademonstrowaliśmy, że obierając na cel TEM1, nasza szczepionka może zmniejszyć unaczynienie guza i jego wzrost, a także nasilić niedotlenienie - podkreśla dr Andrea Facciabene.

Amerykanie wstrzykiwali myszom szczepionkę TEM1-TT, stworzoną przez połączenie komplementarnego DNA (cDNA) TEM1 z fragmentem anatoksyny tężcowej (TT). W mysich modelach 3 guzów (gruczołu mlekowego, jelita grubego i szyjki macicy) po zaszczepieniu tworzenie guza zachodziło z opóźnieniem bądź w ogóle. Specjaliści zauważyli, że doszło do zahamowania wzrostu guza, ograniczenia tworzenia naczyń i zwiększenia infiltracji guzów komórkami odpornościowymi.

Zespół zauważył, że po uśmierceniu komórek nabłonka, które tworzą naczynia, szczepionka doprowadzała również do rozprzestrzeniania epitopów. Oznacza to, że w wyniku hipoksji komórki odpornościowe stykały się z fragmentami martwych komórek guza i rozwijały wtórną odpowiedź immunologiczną na sam guz.

Dotąd przeprowadzono wiele testów klinicznych ze szczepionkami DNA wymierzonymi w same guzy, ale wyniki były rozczarowujące. My proponujemy nowe podejście, które powinno zwiększyć optymizm odnośnie szczepionek przeciw nowotworom. Co więcej, bazując na wynikach badań na myszach, sądzimy, że TEM1-TT nie powoduje znaczących skutków ubocznych.

TEM1-TT można by stosować zapobiegawczo u osób z grup ryzyka lub równocześnie z chemio- i radioterapią. Jako że i radioterapia i szczepionka wpływają na śródbłonek guza, radioterapia mogłaby wspomóc wywołane TEM1-TT rozprzestrzenianie epitopów.

źródło: http://kopalniawiedzy.pl/szczepionka-DNA-angiogeneza-srodblonkowy-marker-nowotworowy-1-TEM1-anatoksyna-tezcowa-TEM1-TT-nowotwor-rozprzestrzenianie-epitopow-Andrea-Facciabene,20187