Okazuje się, że Humbaki stosują różnego rodzaju sztuczki, abyznaleźć pożywienie na dnie oceanu, gdzie panuje całkowitaciemność. W jaki sposób znaleźćpokarm w ciemności, gdy brak nawetwiązki światła? To stanowi wciąż  tajemnicę dla nauki, jednak zespół biologówprowadzący badania o  nawykach żywieniowych, podjął starania zmierzające ku rozwiązaniu tej zagadki.

Susan Parks, Profesor Biologii naWydziale Nauki i Sztuki w Syracuse University, wewspółpracy z zespołem naukowcówpoprowadziła projekt mający na celu zbadanie znaczenie sygnałów akustycznych emitowanych przez te stworzenia w głębinach morskich.

Według artykułu opublikowanego w Scientific Reports, wieloryby są niezwykle zdolne do  współpracy. Dowodem nato są nowe badanie pokazujące, żemożą one również współpracować podczas polowania na zdobycz, żerującą  na większych głębokościachlub nawet na dnie oceanu.
 

Parks  wraz ze swoim zespołem  przeprowadzili  badania wzdłuż wybrzeży Massachusetts. W projekcie zastosowano specjalne lokalizatory podwodne, które są wstanie wykrywać i rejestrować sygnały akustyczne towarzyszące udanym próbom żerowania na dnie oceanu. Wyniki wykazały, że samce emitują dźwięki zbliżonedo „ tic-toc " podczaspolowania w grupie , natomiast milczeniem przejawia siępolowanie w samotności.

Na preferowane menuskładają się ryby ,które poruszają się wzdłuż piaszczystego  dna zbiornika, typuwęgorz. Ryby te maskują swoje położenie  zakopując się w piasku. WedługParks, głośne samcze porykiwania wielorybamogą być używane do usuwania piasku i tym samym lokalizowania zdobyczy.Mają również inne zastosowanie, jak ostrzeganie innychosobników o lokalizacji swojej ofiary.

źródło: http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-machos-de-ballena-jorobada-cantan-para-pedir-comida-181418894967
źrodło zdjęcia: http://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/fotos-cetaceos-orcas-ballenas-delfines/fotos-cola-ballena___3750