Obok utraty siedlisk, kłusownictwa i zubożenia gatunków zwierząt drapieżnych, mamy do czynienia z nowym zagrożeniem dla populacji tygrysów na wolności w postaci wirusa nosówki psów (CDV).

Badania z Wildlife Conservation Society (WCS) odnośnie wirusa mogą wskazywać, że CDV może stać się przyczyną wyginięcia populacji tych zwierząt.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że mniejsze populacje tygrysów są bardziej narażone na wyginięcie przez CDV.

W przeciągu ostatnich 50 lat populacje składające się z 25 osobników były 1,65 razy  częściej podatne na obniżenie liczby osobników, gdy wirus był obecny w środowisku.

"Wiele populacji tygrysów zmniejszyło swoją liczebność lub podzieliło się na wiele mniejszych, co jednocześnie czyniło je znacznie bardziej podatnym na choroby,takie jak Canine Distemper Virus," powiedział Dale Miquelle, dyrektor programu, WKS Rosja.

Autorzy oceniali wpływ CDV na populację tygrysa Amur w Rosji Sikhote-Alin Biosphere Zapovednik (Sabz), gdzie liczba tygrysów spadła z 38 do 9 osobników w latach 2007-2012.

W 2009 i 2010 roku, sześć dorosłych tygrysów zmarło lub wywędrowało z rezerwatu, natomiast u dwóch martwych potwierdzono obecność wirusa nosówki psów.

Naukowcy opracowali program komputerowy z serią scenariuszy transmisji wirusa do symulacji skutków infekcji CDV w izolowanych populacjach o różnych rozmiarach.

Wyniki są tym bardziej niepokojące dla globalnej populacji dzikich tygrysów zważywszy, że w większości miejsc, w których są utrzymywane, populacje tych zwierząt stanowią mniej niż 25 dorosłych osobników hodowlanych.

źródło: http://www.business-standard.com/article/news-ians/deadly-virus-pushing-tigers-toward-extinction-114110700242_1.html