Naukowcy z Uniwersytetu Leicester we współpracy z Avacta Animal Health Ltd wynaleźli nową metodę diagnostyki wczesnych stadiów chłoniaka u psów oraz monitorowania przebiegu choroby. Psi test krwi (Canine lymphoma blood test – cLBT) jest pierwszym w swoim rodzaju i pozwala na monitorowanie stanu remisji nowotworu po chemioterapii.

Zespół uniwersytecki prowadzony przez profesora Alexandra Gorbana z wydziału matematyki, pracował z ekspertami z Avacta aby opracować technologię, którą można by było wykorzystać w diagnostyce różnicowej chłoniaka psów a także do obserwacji remisji choroby. Stworzony przez nich test wykrywa stężenia dwóch biomarkerów, białek ostrej fazy - haptoglobinę oraz białko C-reaktywne.

Zebrawszy obszerną bazę próbek biologicznych, Acata przetestowała otrzymane informacje wykorzystując wiodące uniwersyteckie techniki przetwarzania danych statystycznych.

„Projekt zaowocował pełnym sukcesem, tak akademickim jak i handlowym. Zapewnił rozwój oprogramowania i zawierał pełen cykl akademicki, co czyni go bardzo różnorodnym.” – skomentował prof. Gorban.

„Już teraz rozszerzamy zastosowanie naszej aplikacji wielowymiarowej analizy danych na rozmaite inne choroby, które często dotykają zwierzęta domowe. Niewykluczone, że nasza praca może w przyszłości przynieść również korzyści dla medycyny ludzkiej.” – wyjaśnił Kevin Slater, dyrektor naukowy Avacty.

Artykuł „Computational daignosis and risk evaluation for canine Lymphoma” został opublikowany w piśmie naukowym „Computers for Biology and Medicine”.

źródło: http://mrcvs.co.uk/en/news/12338/New-system-for-diagnosing-lymphoma-in-dogs