26 sierpnia nakładem Wydawnictwa Galaktyka ukazały się dwie nowości książkowe dotyczące koni: 55 ćwiczeń korekcyjnych dla koni. Rozwiązywanie problemów posturalnych, poprawa wzorców ruchowych i stabilizacji oraz zapobieganie kontuzjom autorstwa Jec Aristotle Ballou oraz Mowa koni. Rozmowy z końmi w ich języku autorstwa Sharon Wilsie i Gretchen Vogel. Obie pozycje to ponad 200 stron rzetelnej wiedzy skierowanej do osób mających codzienną styczność z końmi i pracujących w stadninach, azylach i ośrodkach dla zwierząt.

Z książki 55 ćwiczeń korekcyjnych dla koni dowiesz się w jaki sposób:
 • poprawić jakość chodów i koordynację konia,
 • przywrócić konia do formy po kontuzji lub dłuższej przerwie od pracy,
 • pozbyć się słabości, nie pozwalających koniowi wykonywać twoich poleceń,
 • poprawić jakość sztywnych, nieskoordynowanych chodów lub skracanie wykroku,
 • zmniejszyć usztywnienia w ciele konia,
 • przesunąć ciężar ciała konia bardziej na zad,
 • co robić w przypadku wypadania rzepki, niestabilnej miednicy lub silnej preferencji ruchu w jedną
 • stronę,
 • jak sprawdzić, czy opór, jaki koń stawia podczas pracy, wynika z jego ograniczeń fizycznych, czy
 • problemów behawioralnych,
 • dowiesz się dlaczego koń nie robi dostatecznych postępów,
 • oraz dlaczego koń potrzebuje regularnych zabiegów chiropraktycznych.
Autorka poświeciła życie pracy z końmi, zna te zwierzęta od podszewki. Jec Aristotle Ballou między innymi zajmowała się szkoleniem ujeżdżeniowym koni różnych ras, prowadziła również szkolenia dla jeźdźców. Ballou specjalizowała się w klasycznej hodowli koni, studiując w Europie. Jest zarejestrowaną w FEI zawodniczką w jeżdżeniu i ma na swoim koncie tytuły i zwycięstwa w różnych konkurencjach jeździeckich. Publikuje w wielu wydawnictwach jeździeckich w USA.

Dlaczego konie potrzebują ćwiczeń korekcyjnych?
Dobre jeździectwo koncentruje się przede wszystkim na poprawie sprawności i wydolności konia oraz na jego ogólnie rozumianym dobrostanie. Ale nawet prawidłowe szkolenie, oparte na zasadach klasycznego ujeżdżenia, często nie jest w stanie w pełni wykorzenić złych wzorców ruchowych oraz nawyków, które wielu koniom nie pozwalają na optymalny ruch i na utrzymanie czystości poszczególnych chodów. W przypadku utraty równowagi ciało broni się poprzez kompensacje. Mogą one przybierać formę skurczu mięśni, ograniczenia ruchomości stawów lub sygnałów wysyłanych do i z ośrodkowego układu nerwowego o potrzebie innego sposobu poruszania się. Do naprawienia raz powstałych wzorców kompensacyjnych nie wystarczy koniowi okresowa przerwa w pracy. Zrosty tkanek i trwałe skurcze mięśni nie znikają samoistnie, nawet jeśli wyeliminujemy ich przyczynę. Aby organizm mógł się ich pozbyć, potrzebna jest interwencja w formie terapii manualnych, a także zmiana sygnałów w ciele konia. Zabiegi chiropraktyczne lub masaże pomagają rozwiązać problem ograniczenia ruchomości, co umożliwia koniowi optymalny ruch. Ale jest to dopiero pierwszy krok – tego typu zabiegi nie stworzą prawidłowego wzorca ruchowego. W tym celu koń powinien wykonać wiele ćwiczeń, które nauczą go, jak ma się prawidłowo poruszać. Ruchem zarządza układ nerwowy, przechowujący nieprawidłowe sygnały do czasu, aż zostaną przeprogramowane. Jec Ballou opisuje ćwiczenia, których zadaniem jest przeprogramowanie układu nerwowego i zmiana wzorców ruchowych konia.

Książka do kupienia na stronie wydawnictwa.