Nowe naczynia kapilarne odmładzają stare wyspy trzustkowe.

Odkrycie to stawia pod znakiem zapytania dzisiejsze zapatrywania na przyczyny związanego ze starzeniem upośledzenia regulacji glikemii, które często rozwija się do cukrzycy typu 2. Międzynarodowy zespół naukowców sugeruje, że skupianie się nastanie zapalnym i włóknieniu w drobnych naczyniach wysp trzustkowych może stanowić nowy sposób leczenia tej dolegliwości.

To niespodziewane, ale bardzo ważne odkrycie, które będzie miało znaczący wpływ na przyszłe badania cukrzycy. Wyniki wskazują, że działanie komórek beta [wcale] nie pogarsza się z wiekiem, funkcjonowaniu wysp zagraża zaś [...] upośledzenie naczyń zaopatrujących w tlen i składniki odżywcze - opowiada Per-Olof Berggren z Karolinska Institutet.

Dotąd zakładano, że upośledzenie regulacji poziomu glukozy wiąże się z ograniczenie mzdolności komórek beta wysp Langerhansa do uwalniania insuliny lub namnażania.  W studium podaliśmy w wątpliwość twierdzenie, że zależne od wieku upośledzenie [mechanizmów utrzymywania] homeostazy glukozy jest skutkiem wyłącznie dysfunkcji komórek wysp i dywagowaliśmy, że wpływają na to raczej układowe czynniki dot. starzenia - opowiada Joana Almaca z Uniwersytetu w Miami.

Autorzy publikacji z PNAS zademonstrowali, że mysie komórki beta są w pełni funkcjonalne w zaawansowanym wieku. Gdy waskulaturę starych wysp zastępowano nowymi kapilarami, następowało "odmłodzenie" i pełne przywrócenie homeostazy glukozy.

Choć zwiększenie masy komórek beta może być nadal pożądane w ramach [...] terapii cukrzycy,poprawa lokalnego środowiska zdrowych skądinąd wiekowych komórek beta może zapobiec związanemu z wiekiem pogorszeniu homeostazy glukozy [...]- podsumowuje Berggren.

źródło: http://kopalniawiedzy.pl/wyspy-trzustkowe-komorki-beta-naczynia-kapilarne-waskulatura-odmlodzenie-wloknienie-stan-zapalny-Per-Olof-Berggren,21410