Pies został dostarczony do weterynarza po 3 dniach od powstania rany. Rana o głębokości 2 cm na głównej opuszce prawej przedniej łapy (ryc. 1). Pies został znieczulony, a ranę oczyszczono i zszyto. Biorąc pod uwagę wiek rany, uznano ją za skażoną i zagrożoną infekcją i rozejściem się. Pies otrzymał cykl doustnych antybiotyków, a na ranę obficie naniesiono miód Manuka używając opatrunku Activon® Tulle Manuka. Opatrunek piankowy Advazorb® został użyty jako opatrunek wtórny. Całość zabandażowano i pozostawione na miejscu przez 4 dni. Opatrunek został zmieniony po 4 dniach i rana nie wykazywała oznak infekcji. Na krawędzi rany widoczny był bardzo mały obszar utraty tkanki (ryc. 2). Ranę opatrzono preparatem Activon® Tulle Manuka i Advazorb®. Pozostawiono na miejscu na kolejne 4 dni. Przy drugiej zmianie opatrunku (ryc. 3), nadal opatrywano Activon® Tulle Manuka i Advazorb®. Niestety, ten opatrunek został odgryziony przez psa, co doprowadziło do wysuszenia tkanki rany (ryc. 4). Po raz kolejny nałożono opisywany wcześniej opatrunek rana nadal goiła się dobrze, doszło do dalszego autolitycznego oczyszczenia. Po kolejnych 3 dniach rana nadal ulegała ziarninowaniu, usunięto szwy i pozostawiono ranę rozebraną (ryc. 5). Rezultat Rana zagoiła się bardzo dobrze, szczególnie biorąc 72-godzinne opóźnienia pierwotnego zamknięcia i lokalizacji rany. Nie było infekcji na żadnym etapie gojenia, a autolityczne oczyszczenie rany było szybkie, a ziarnina postępowała dobrze. Miód Activon® Tulle Manuka został użyty w celu zmniejszenia ryzyka miejscowego zakażenia rany i naturalnego oczyszczenia tkanki martwiczej. Hydrofilowe opatrunki piankowe Advazorb® zapewniały ochronę rany i pomagały utrzymać wilgotne środowisko rany.