Tygodnie po tym, jak panamski minister zdrowia Javier Diaz oświadczył, że kraj przeżywa epidemię dengi, Panama zatwierdziła wprowadzenie nowej metody zwalczania komarów Aedes aegypti odpowiedzialnych za rozwój choroby. Będzie ona polegała na masowej hodowli dużej ilości samców komarów zmodyfikowanych genetycznie tak, aby ich potomstwo ginęło przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, co w efekcie ma na celu istotnie zmniejszyć wielkość populacji. Rząd Hiszpanii ma zamiar wprowadzić podobne działania, aby zredukować liczebność much żywiących się owocami drzew oliwnych.

Sterylizacja komarów opiera się na wprowadzeniu letalnego genu do genomu insekta za pomocą zaawansowanych metod inżynierii genetycznej. – jak podaje brytyjska firma Oxitec. - Gen ten jest następnie przekazywany potomstwu, które ginie przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Ta innowacyjna metoda nie wykorzystuje promieniowania, które było dotychczas stosowane w podobnych celach. Dzięki temu „wyprodukowane” komary nie tracą na "atrakcyjności", w przeciwieństwie do tych poddanych promieniowaniu i mają takie same lub nawet większe szanse na reprodukcję. Jak podają twórcy, metoda ta jest bardziej skuteczna i opłacalna.

W zeszłym roku wykonano pierwsze próby w Brazylii, po których zanotowano spadek liczebności komarów będących wektorami dengi aż o 96%.

Szacuje się, że koszty spowodowane dengą na świecie osiągają 5 bilionów dolarów amerykańskich rocznie.

Specjaliści z Narodowego Instytutu w Gorgas przez pięć lat studiowali możliwe konsekwencje wpływu takiego kroku na środowisko i stwierdzili, że jest to bezpieczna metoda. Długi okres badań był potrzebny, aby w pełni ocenić wykorzystanie nowej technologii.  Ma ona jednak wielu przeciwników.

Władze Panamy zachowują ostrożność w tej kwestii. W marcu 2012 roku zorganizowały spotkanie z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego z Chile, Malezji i Wielkiej Brytanii, aby określić wszystkie możliwości komarów - mutantów. Na spotkaniu badacze ostrzegali przed zagrożeniami.

„Zastosowanie tej biotechnologii stworzy ryzyko dostosowania się charakteru genetycznej modyfikacji i w konsekwencji nasilą się skutki gorączki” - ostrzegł Chin Lee Lim z Malezji z międzynarodowej grupy badawczej. „Denga jest poważnym problemem dla populacji. Wykorzystywane dotychczas metody są jednak rzeczywiście nieskuteczne”.

Obecnie w Panamie na skutek dengi cierpi około 3 tys.osób.

źródło: http://entomologytoday.org/2014/01/28/panama-considers-sterilizing-mosquitoes-to-combat-dengue/ oraz http://zmianynaziemi.pl/wideo/komary-mutanty-pomoga-wladzom-panamy-w-walce-epidemia-dengi