Naukowcy z Washington University School of Medicine w Sant Louis odkryli występującą w obrębie serca subpopulację makrofagów odpowiedzialnych za regenerację tkanki mięśnia sercowego. Wyniki badania opublikowano na początku 2014r. na łamach czasopisma „Immunity”. Odkrycie to może przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia serca.


Pomimo iż od odkrycia procesu fagocytozy przez laureata Nagrody Nobla Ilję Miecznikowa minęło już ponad 100 lat, udział makrofagów tkankowych w rozwoju wielu jednostkach chorobowych wciąż pozostaje tematem licznych badań. Powszechnie wiadomo iż układ immunologiczny zaangażowany jest w procesy będące następstwem szeroko rozumianego urazu tkanki mięśnia sercowego. Jednakże rozbieżne doniesienia nie pozwalały dotychczas na odróżnienie czynników, które mogłyby wspierać leczenie tkanki mięśniowej po zawale serca od tych, które są odpowiedzialne za jej dalsze uszkodzenia.


Naukowcy z Washington University School of Medicine w Sant Louis odkryli obecność w obrębie serca dwóch, odmiennych pod względem funkcjonalnym populacji makrofagów. Pierwsza z nich jest prawdopodobnie odpowiedzialna za procesy gojenia, druga natomiast za procesy zapalne, które niekorzystnie wpływają na funkcję oraz regenerację uszkodzonej tkanki mięśnia sercowego. Badania przeprowadzone na myszach przez doktora Svana Epelmana i jego zespół wykazały występowanie w sercu puli makrofagów, które rozwinęły się w obrębie pęcherzyka żółtkowego we wczesnym etapie życia embrionalnego. Według autorów, to właśnie ta szczególna grupa komórek układu immunologicznego wydaje się pełnić funkcje ochronne. Doktor Epelman wyjaśnia iż komórki te wspomagają rozwój zarodka poprzez wspieranie wzrostu, tworzenia naczyń krwionośnych, organizację oraz usuwanie martwych i uszkodzonych komórek.


We wspomnianym badaniu w obrębie zdrowych mysich serc stwierdzano zarówno makrofagi pochodzenia embrionalnego, jak i te dostające się tam wraz z prądem krwi, występujące jednak w znacznie mniejszej ilości. W przypadku wzmożonego obciążenia narządu (np. wynikającego ze wzrostu ciśnienia tętniczego) obserwowano zwiększony napływ makrofagów pochodzących z krwi obwodowej. Według doktora Epelmana to właśnie ta subpopulacja makrofagów odpowiedzialna jest za procesy zapalne, a zahamowanie ich napływu do ogniska urazu mięśnia sercowego mogłoby ograniczyć dalsze uszkodzenia tkankowe.


Wyjaśnienie, co dzieje się z makrofagami w obrębie uszkodzonego mięśnia sercowego, w jaki sposób zmienia się równowaga pomiędzy poszczególnymi populacjami komórek układu immunologicznego oraz w jak możemy na nią wpłynąć, może znacząco przyczynić się do poprawy wyników leczenia przewlekłych chorób serca. Pomimo, że badania zespołu z Washington University School of Medicine w Sant Louis nie są zaawansowane, wiązane są z nimi duże nadzieje.

źródlo: https://medtube.pl/tribune-pl/2014/01/makrofagi-na-zlamane-serce/#more-3059