Niebieski barwnik spożywczy, który można znaleźć w M&M’s może być stosowany w celu zmniejszenia szkód spowodowanych urazami kręgosłupa dając większe szanse na odzyskanie sprawności.

Naukowcy z University of Rochester Medical Center odkryli, że po wstrzyknięciu związku Brilliant Blue G (BBG) myszom z urazami rdzenia kręgowego, to były one w stanie chodzić.

Badania rozpoczęły się w 2004 roku. Naukowcy odkryli, że w przypadku urazów rdzenia kręgowego następuje nagły napływ ATP (trifosforan adenozyny) w miejsce urazu. Zabija to zdrowe komórki, co powoduje, że uraz jest znacznie poważniejszy. Natomiast, gdy wstrzykuje się utleniony ATP bezpośrednio w miejsce urazu okazuje się, że blokuje on działanie ATP, umożliwiając regeneracje, a w efekcie pacjent może się normalnie poruszać.

Również w 2004 roku , zespół badaczy odkrył, że rdzeń kręgowy jest bogaty w cząsteczkę P2X7, która jest znana również pod potoczną nazwą "receptora śmierci". Cząsteczka ta umożliwia wiązanie się ATP z neuronami ruchowmi doprowadzając do ich obumierania. W toku badań okazało się,że BBG może zablokować funkcję P2X7. Zespół badaczy zdecydował się na dożylną injekcje niebieskiego barwnika spożyczego (bardzo podobnego do BBG) znajdującego się między innymi w M&M’s z powodu zatwierdzenia tego barwnika przez amerykański urząd kontroli żywności i leków w 1982 roku.

Pacjenci, którym podano BBG, praktycznie niezwłocznie odzyskiwali sprawność i mogli się poruszać, lekko utykając. Jedynym efektem ubocznym było to, że zwierzęta doświadczalne stawały się tymczasowo niebieskie.

”Obecnie nie ma wystandaryzowanej metody leczenia w przypadku zgłoszenia się pacjenta z urazem rdzenia kręgowego. Badacze zaznaczają, że ich odkrycie nie gwarantuje całkowitego wyleczenia urazów rdzenia kręgowego, lecz znaczną poprawę stanu pacjenta. Dawka powinna być podawana bezpośrednio po urazie, zanim tkanki zaczną obumierać na skutek napływu ATP. Nawet umiarkowana poprawa wydajności funkcjonalnej pacjenta jest wielkim, ale to wielkim wydarzeniem dla tych pacjentów” prof. Maiken Nedergaard.

Wyniki badań University of Rochester Medical Center opublikowano w "Proceedings of National Academy of Sciences”. Naukowcy złożyli wniosek na rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach.

źródło: http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/07/28/spinal.injury.blue.dye/