Raport przypadku opublikowany na łamach Veterinary Anaesthesia and Analgesia przez badaczy z University of California, Davis.

 

Historia. 4-letnia klacz pełnej krwi angielskiej ze zdiagnozowanym ochwatem obu kończyn przednich oraz zapaleniem tkanki łącznej lewej kończyny przedniej zaczęła wykazywać objawy bardzo silnego bólu nie poddającego się leczeniu niesterydowmi lekami przeciwzapalnymi (fluniksyna podawana w dniu 1, 2, 3 i 4 oraz fenylbutazon w dniu 5 lub w połączeniu z gabapentyną w dniach 6 i 7).

 

Badanie ogólne. Stopień zaawansowania bólu był oceniany przez trzech niezależnych lekarzy weterynarii według wizualnej skali analogowej, gdzie „0” oznaczało brak bólu, a „10” największy możliwy ból. Uzyskane wyniki to 8,5 dnia szóstego, ale już 9,5 dnia siódmego. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi ujawnił ciężkie nadciśnienie tętnicze.

 

Postępowanie. Chociaż eutanazja była rozważana ze względów humanitarnych, podjęto decyzję o ostatniej, eksperymantalnej próbie zastosowania nowego leku t-TUCB (kwas trans-4-4-3-3-trifluoro-metoksy-fenylo-ureido-cykloheksylo-benzoesowy). Jest to rozpuszczalny inhibitor hydrolazy epoksydowej. Dawkowanie zostało ustalone na podstawie możliwości leku do osiągnięcia stężeń w osoczu mieszczących się w ustalonym przedziale referencyjnym. Stopień bólu zmniejszył się istotnie po administracji t-TUCB, a ciśnienie krwi stopniowo spadało aż do osiągnięcia wartości fizjologicznych. Koncentracja leku w osoczu krwi, mierzona każdego dnia, mieściła się w założonych wartościach, podczas gdy fenylbutazon i gabapentyna osiągały znacznie niższe stężenia w stosunku do wartości terapeutycznych.

 

Kontynuacja. Podczas oraz po podaniu t-TUCB nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych zarówno w badaniu klinicznym, jak i laboratoryjnym. Do czasu pisania artykułu (120 dni po leczeniu) nie zanotowano nowych epizodów ochwatu.

 

Wnioski. Inhibicja hydrolazy epoksydowej związana z zastosowaniem leku t-TUCB wiązała się z wyraźną poprawą odnośnie bólu odczuwanego przez klacz z ochwatem, która nie reagowała na standardową terapię. Nie obserwowano efektów ubocznych. Niezbędne są dalsze badania, które pozwolą ocenić przeciwbólowe i protekcyjne właściwości omawianej terapii u pacjentów z bolesnymi chorobami zapalnymi.

 

Link do artykułu: http://www.biopestlab.ucdavis.edu/files/167772.pdf\

Źródło zdjęcia:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochwat#mediaviewer/Plik:Laminitic.jpg