Niepożądanych dźwięków w pomieszczeniach inwentarskich nie sposób uniknąć. Postępująca mechanizacja i wprowadzanie nowych technologii wręcz przyczynia się do powstawania głośnych  dźwięków. A hałas jest czynnikiem wywołującym u zwierząt stres i szereg niekorzystnych reakcji psychicznych i wegetatywnych, co ma ujemny wpływ na ich możliwości produkcyjne.

Pomimo braku zewnętrznego narządu słuchu, kury dobrze słyszą i tak jak u innych zwierząt gospodarskich hałas wywołuje u nich lęk, niepokój, agresywność.Przyjmuje się, że dźwięki powyżej 65dB wywołują u zwierząt negatywne reakcje, powyżej 90dB powodują ponadto trwałe ubytki słuchu, hałas o poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 130 dB uszkadza ten zmysł, zaś przy 160 dB pojawiają się stany lękowe, depresje, zmiany w składzie krwi, problemy z motoryką.

Na poziom hałasu panującego wewnątrz budynku inwentarskiego poza sposobem utrzymania zwierząt, wpływa konstrukcja obiektu, wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, np. wentylatory i taśmociągi. Znaczenie mają zarówno użyte materiały jak i geometria pomieszczenia.

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych wzrasta wraz z ich masą, choć ma to zastosowanie w przypadku przegród jednomateriałowych. W przypadku przegród warstwowych nie jest to zależność wprost proporcjonalna.

Hałas wewnętrzny w kurniku można ograniczać stosując przegrody akustyczne, materiały budowlane pochłaniające dźwięki, niwelując mostki akustyczne. Dźwięki powinny być minimalizowane, poprzez ograniczenie hałasu wydawanego przez wentylatory i urządzenia do zadawania pasz. Nie powinno narażać się drobiu na nagły lub stały hałas.

Badania przeprowadzone na 4 pokoleniach kur, wykazały, że dźwięki o natężeniu 90-106 dB spowodowały w odniesieniu do 1 pokolenia spadek nieśności (o 22.5 proc.), ciężaru jaj (o 9.45 proc.) ich zapładnialności (o 30 proc.) i wylęgowości (o 60 proc.). Pod wpływem działania hałasu zwiększyła się liczba jaj zamarłych, a ostatnie i przedostatnie pokolenie badanych kur na skutek genetycznych zmian miało deformacje dziobów i kończyn i traciło upierzenie (Kluczek i wsp.,1978).

W kurnikach bateryjnych o 10 kondygnacjach zmierzono poziom hałasu na dolnym i górnym piętrze przy minimalnie i maksymalnie ustawionej wentylacji, włączonym oświetleniu i taśmociągu technologicznym (Dobrzański, Kołacz 2006).

Najwyższy poziom 91.2 dB panował na górnym piętrze w bateriach zlokalizowanych przy ścianach przy maksymalnej wentylacji. Zmniejszenie wentylacji do poziomu minimalnego spowodowało obniżenie dźwięków o na tym poziomie o 14.2 dB.

źródło zdjęcia: http://www.kremowejajko.pl/nioski.html
źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/drob-i-jaja/halas-szkodzi-kurom,54718.html