Czy wiesz, że……

związki powierzchniowo czynne – surfaktanty – są jedną z najważniejszych grup związków chemicznych, mającą fundamentalne znaczenie w chemii gospodarczej, przemyśle i rolnictwie. Ogromne zużycie surfaktantów, przekraczające w skali globalnej 10 mln ton rocznie, przy prognozach sięgających 20 mln ton w 2020 r., skłoniło nas do rozpoczęcia badań w kierunku nowych, efektywniejszych substancji, których zastosowanie umożliwia ograniczenie zużycia surfaktantów przy jednoczesnym wzmocnieniu efektu myjącego i biobójczego. Rezultatem naszych badań są multifunkcjonalne gemini surfaktanty, które wykorzystaliśmy w nowym produkcie ABM-1.

  • unikatowa, niedościgniona zdolność obniżania napięcia powierzchniowego

 

gemini surfaktanty - innowacyjne podwójne surfaktanty - to podwójna moc emulgowania, solubilizacji i dyspergowania zanieczyszczeń; gemini surfaktanty to zwiększona skuteczność czyszczenia powierzchni

 

  • zwiększona skuteczność przeciwdrobnoustrojowa

 

gemini surfaktanty o adaptowalnym HLB to zharmonizowane i zogniskowane działanie substancji czynnych zdecydowanie poprawiające dynamikę procesu biobójczego oraz zapewniające bardzo szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej

 

  • wysoka skuteczność hamowania korozji

 

gemini surfaktanty to podwójna, rozbudowana struktura cząsteczki, o dużej powierzchni molekularnej i zwielokrotnionej ilości pozytywnie naładowanych atomów azotu,  zapewniających silne powinowactwo do powierzchni i tworzenie filmu ochronnego zabezpieczającego przed czynnikami powodującymi korozję.

 

ABM-1 – nawet 100 razy lepsza skuteczność biobójcza i antykorozyjna w porównaniu do preparatów opartych na tradycyjnych, monomerycznych surfaktantach