Zespół naukowców z Uniwersytetu Indiany opracowali proste badanie krwi, które pomoże w diagnozowaniu raka trzustki. Dr Murray Korc i inni zauważyli, że u chorych z rakiem trzustki we krwi znajdują się wysokie stężenia kilku mikroRNA, jednoniciowych cząsteczek RNA, które regulują ekspresję genów. Jak podkreśla Korc, stężenia panelu mikroRNA można dokładnie określić, badając osocze. W ten sposób stwierdza się, czy pacjent ma raka trzustki.

Amerykanie zauważyli, że przy przewodowym gruczolakoraku trzustki, postaci nowotworu przewodu pokarmowego charakteryzującej się najgorszym rokowaniem, szczególnie dużą wartość diagnostyczną ma zwłaszcza podwyższona ekspresja miRNA-10b, -155 i -106b. Odkrycia dokonano, badając bezpośrednio przed czy w trakcie endoskopii osocze, żółć, sok trzustkowy lub wszystkie te płyny łącznie.

Korc zaznacza, że przydatność testu trzeba potwierdzić w kolejnych badaniach. Być może uda się wykorzystać test do skryningu pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Planujemy przeprowadzić takie badania. Istotne będzie wskazanie dodatkowych markerów oraz oszacowanie, do jakiego stopnia panel takich markerów będzie przydatny we wczesnym diagnozowaniu raka trzustki. Bazując na naszych ustaleniach, można powiedzieć, że opisywany test pomoże w różnicowaniu pacjentów z rakiem trzustki i przewlekłym zapaleniem tego narządu.

źródło: http://kopalniawiedzy.pl/rak-trzustki-przewodowy-gruczolakorak-trzustki-mikroRNA-osocze-test-Murray-Korc,21294