MYCIE I DEZYNFEKCJA są podstawowymi czynnikami profilaktycznymi ograniczającymi ilość patogennych drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, niestwarzającego zagrożenia dla produkcyjności i dobrostanu zwierząt.

Czynności te są szczególnie istotne w celu osiągnięcia i utrzymanie obiektów o statusie wolnym od chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu oraz chorób podlegających obowiązkowi rejestracji, tak jak jest w przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF), wywoływanego przez wirus DNA z rodziny Asfaviridae.

ETAP I

CZYSZCZENIE

·                   wyprowadzić zwierzęta i ruchomy sprzęt poza myty obszar

·                   dokładnie oczyścić powierzchnie oraz kratki ściekowe w posadzce

·                   pozostałą na powierzchniach wodę usunąć gumowymi zgarniakami

 

Etap II

MYCIE

 

·         do mycia stosować CHLOROTAAB-D w stężeniu 3% (3 kg na 100 kg wody)

·         mycie ciśnieniowe prowadzić od górnych części ścian w kierunku podłogi

·         mycie pianowe – nakładać pianę od dołu do góry, spłukiwać odwrotnie – od góry do dołu

·         po upływie 20 min.  powierzchnie i urządzenia spłukać wodą

 

Etap III

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

 

 

·         umyte powierzchnie (posadzki, ściany, sprzęt) dezynfekować preparatem SULFOXID w stężeniu 1% (1kg na 100 kg wody)

·         powierzchnie dezynfekować przez równomierne zroszenie roztworem preparatu i pozostawić na 15 min.

·         po dezynfekcji powierzchnie i urządzenia spłukać wodą

Etap IV

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

 

·         do dezynfekcji powietrza stosować 1.0 g preparatu SULFOXID na 1 m3 powietrza, pozostawiając mgłę na czas nie krótszy niż 2 godziny.

·         w celu lepszego rozproszenia roztworu preparatu dezynfekującego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu, do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10% użytego preparatu dezynfekującego.

·         po dezynfekcji powietrza, pomieszczenia przewietrzyć przez co najmniej 0,5 godziny.

 

Etap V

HIGIENA PRACOWNIKÓW

 

RĘCE

·                   na dłonie nanieść 1 – 2 cm3 mydła dezynfekującego DISO i starannie namydlić; po umyciu, ręce dokładnie spłukać wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem

·                   na umyte i osuszone dłonie nanieść preparat dezynfekujący DR-20            i wcierać aż do wyschnięcia; preparatu dezynfekującego nie spłukiwać!

obuwie

·                   opłukać obuwie wodą

·                   zanurzyć obuwie w pojemniku (wiadrze) z 1% (1kg na 100 kg wody) roztworem preparatu CHLOROTAAB-D i wyszorować dokładnie miękką szczotką (zwrócić szczególną uwagę na podeszwę)

·                   pojemniki do dezynfekcji obuwia należy umieszczać przy wszystkich wejściach na fermę i wejściach do obiektów fermy.

Etap VI

DEZYNFEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

·         usunąć zanieczyszczenia z powierzchni, koła, nadkola, przyczepy i spłukać powierzchnie

·         do dezynfekcji kół, nadkoli, nadwozia, podwozia dezynfekować preparatem SULFOXID w stężeniu 1% (1kg na 100 kg wody)

 

DEZYNFEKCJA KÓŁ

·         powierzchnię maty należy nasączyć roztworem preparatu SULFOXID w stężeniu 1% (1kg na 100 kg wody)

·         czynność tę należy powtarzać codziennie, aby zachować odpowiednią wilgotność mat dezynfekcyjnych

·         przejechać wolno kołami po macie tak aby cała opona miała kontakt z wilgotną powierzchnią

 

 

Preparaty CHLOROTAAB-D (zawiera aktywny chlor) oraz SULFOXID (zawiera bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu) zostały przebadane w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. afrykańskiego pomoru świń ASF) w PIWet-PIB. Skuteczne preparaty dezynfekujące stosowane w przypadku wystąpienia ASF, wg zaleceń PIWet (lit.), oparte są m.in. na podchlorynie sodu, substancjach utleniających, aldehydzie glutarowym oraz kwasie cytrynowym*.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem ASF.

 

 

Lit.

*Iwona Markowska - Daniel, Zygmunt Pejsak, „Afrykański pomór świń, materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii”, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF,  PIWet - PIB w Puławach, luty 2014