• Categories
  • Search
  • Manufacturer - VETREGEN


VetRegen  to pierwszy w Polsce bank i laboratorium komórek macierzystych pozyskiwanych z tłuszczu i pępowin, dla zwierząt. Jesteśmy pionierami wykorzystania regeneracyjnych komórek macierzystych w medycynie weterynaryjnej w Europie.

Zastosowanie komórek macierzystych przynosi bardzo dobre efekty  w leczeniu  schorzeń i urazów  narządu ruchu u psów i kotów, jak również w  terapii przewlekłej niewydolność nerek.

Poprzez zastosowanie technologii i zdobyczy intelektualnych  nowej gałęzi medycyny – medycyny regeneracyjnej, redukujemy ryzyko utraty wartości koni sportowych i wyścigowych w wyniku doznanych kontuzji.

VetRegen powstał w odpowiedzi na potrzebę znajdowania coraz skuteczniejszych i nieinwazyjnych metod leczenia zwierząt. Działalność VetRegen została oparta o wyniki najnowocześniejszych, niezależnych i wiarygodnych badań dotyczących skuteczności medycyny regeneracyjnej oraz naszym wieloletnim międzynarodowym doświadczeniu w najnowszych technologiach medycyny laboratoryjnej.

Wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów VetRegen gwarantuje kadra wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników, stale poszerzających swoje kwalifikacje przez pracę w jednostkach przeszczepiających oraz udział w ustawicznych szkoleniach.

Naszą misją jest poprawa warunków leczenia i jakości życia zwierząt poprzez dostarczenie rozwiązań technologicznych i edukacyjnych dla weterynarzy i rehabilitantów weterynaryjnych.

This category has no products

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

  • Conditional access to
    megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?