• Categories
  • Search
  • Manufacturer - ETOVET

Etovet pomaga podwyższać kwalifikacje zawodowe osobom, pracującym na co dzień ze zwierzętami, w zakresie ich dobrostanu i zachowań  przede wszystkim:

• lekarzom weterynarii
• behawiorystom, psychologom zwierząt, zoopsychologom
• pracownikom fundacji opiekujących się zwierzętami, a także fundacji wykorzystujących zwierzęta w pracy z ludźmi
• pracownikom schronisk dla bezdomnych zwierząt
• hodowcom zwierząt,
• a także innym osobom pragnącym pogłębić wiedzę z zakresu zachowania zwierząt i pracy z nimi, rozwiązywania problemów z psami i kotami.

Większość organizowanych przez nas szkoleń, kursów, warsztatów  dotyczy psów i kotów. Obok seminariów z zaproszonymi z zagranicy autorytetami prowadzimy specjalistyczne kursy i szkolenia o charakterze wykładowo-warsztatowym, oraz warsztaty i seminaria weekendowe. Współorganizujemy i prowadzimy zajęcia dydaktyczne na rocznym kursie: „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne”

Wyróżniają nas zajęcia warsztatowe oraz szkolenia z zakresu weterynaryjnej medycyny behawioralnej.

Wreszcie, działaniami edukacyjnymi obejmujemy również dzieci, od których zależy dobrostan zwierząt towarzyszących i ich miejsce w społeczeństwie za kilkadziesiąt lat.
This category has no products

Looking for something more? We are happy to help!

Submit a free request for quotation - Add an Ad and we will take care of the rest.

  • Conditional access to
    megavet.eu portal

Access to the content of the megavet.eu portal is possible only for persons practicing the medical profession or trading in medical devices.


Are you professionally related?
with the medical or veterinary industry?