Obecność kryształów w moczu zebranym i przechowywanym kilka godzin w temperaturze pokojowej lub w 4 stopniach Celsjusza powinna być interpretowana z dużą ostrożnością. Zostało udowodnione, że kryształy MPA mogą pojawiać się in vitro w moczu nieświeżym (6-8 godz.), w takim razie obecność kryształów w moczu w niczym nie dowodzi przesycenia go substancjami krystalicznymi.

Obecność kryształów MPA lub szczawianów wapnia w moczu świeżym w ilości umiarkowanej (<5 w p.w. w małym powiększeniu) zdarza się u psów oraz u kotów i nie jest patologią. Obecność moczanów lub cystyny świadczy o nieprawidłowościach metabolicznych.

Obecność kryształów w moczu jest elementem typowym dla tworzenia się kamieni. Kamienie szczawianu wapnia mogą być obecne bez wykrycia kryształów w badaniu osadu moczu, a obecność kryształów nie jest jednoznacznie powiązana z obecnością kamieni.

O rodzaju istniejącego kamienia można wnioskować po rodzaju kryształów w moczu. Jednakże, np. w sytuacji, kiedy przy kamicy szczawianowej współistnieje zakażenie, może ono wyjaśniać jednoczesną obecność kryształów MPA.

W końcu w żadnym wypadku obecność kryształów jednego rodzaju nie wyjaśnia zapalenia układu moczowego. W takiej sytuacji, aby wyjaśnić objawy kliniczne, powinno się wykonać dodatkowe badanie USG, wykazujące obecność osadu moczu lub kamienia.

Podawanie pokarmu zakwaszającego jest uzasadnione, kiedy obecność kryształów w moczu związana z obecnością widocznego w badaniu USG osadu w pęcherzu i/lub zapalenie pęcherza powoduje formowanie się czopu w cewce moczowej. Natomiast epizody idiopatycznego zapalenia ustępują spontanicznie w ciągu kilku dni.

 

Fragment pochodzi z książki „Nefrologia i urologia psów i kotów” wyd. Elsevier.

Źródło zdjęcia:  http://dolinabiotechnologiczna.pl/diagnostyka-laboratoryjna-2/swiadomy-pacjentwiarygodny-wynik-czyli-o-pobieraniu-probki-moczu/