Naukowcy z Royal Veterinary College w Londynie są blisko stworzenia nowej, opłacalnej szczepionki dla drobiu przeciwko kokcydiozie, chorobie pasożytniczej jelit, która potrafi mieć katastrofalne skutki dla hodowli.

            Kurczak jest najbardziej popularną na świecie żywnością pochodzenia zwierzęcego, a światowa produkcja tego mięsa wzrosła aż trzykrotnie na przełomie ostatnich 20 lat. Szacuje się, że obecnie globalna populacja kur liczy 21 bilionów, produkując 1,1 tryliona jaj i 60 bilionów brojlerów (90 milionów ton mięsa) rocznie.

            Kokcydioza jest powodowana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Eimeria, które są ściśle spokrewnione z pierwotniakami wywołującymi malarię u ludzi. Zakażenie dotyczy przewodu pokarmowego ptaków i, gdy nie jest kontrolowane, niesie ze sobą wysoką zachorowalność jak i śmiertelność. Znanych jest siedem gatunków pierwotniaków Eimeria, które atakują kury domowe i zasiedlają preferowane regiony jelit, wywołując tym samym objawy o różnym stopniu nasilenia. Na przełomie dziesięcioletniego projektu badawczego biolodzy z RVC uzyskali pełne sekwencje genomów wszystkich siedmiu gatunków.

            Jest to ogromny przełom dla branży drobiarskiej w jej walce z kokcydiozą, która przynosi roczne, globalne straty rzędu 1,8 biliona funtów brytyjskich, co wynika głównie ze strat produkcyjnych, jak i kosztów prewencji oraz leczenia. Chociaż kokcydioza dotyczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, to w przemyśle drobiarskim ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo duże zagęszczenie ptaków w trakcie procesu produkcyjnego, co z kolei sprzyja rozprzestrzenianiu się pierwotniaka w stadzie.

            Kokcydia są szczególnie niszczycielskie, ponieważ potrafią przetrwać dłuższy czas w środowisku, czyli na przykład w odchodach lub śmieciach. To oznacza, że bardzo wiele stad na świecie jest narażonych na infekcję i również wiele z nich nieuchronnie ją łapie. Na powszechnie stosowane leki coraz szybciej rośnie oporność, stąd powstaje konieczność i ciągła potrzeba opracowania nowego i skutecznego sposobu zwalczania choroby.

            Poznanie kodu genetycznego pierwotniaków było kluczem do badań nad opracowaniem szczepionki. Przewiduje się kontynuację rozwoju produkcji drobiarskiej przez co najmniej 30 lat, z czego kraje Azji oraz Afryki stanowią większość obserwowanego przyrostu. Produkcja nowej generacji tanich i skutecznych szczepionek przeciwko kokcydiozie będzie zatem ważnym wkładem w bezpieczeństwo żywności na świecie.

            Badania zostały opublikowane w piśmie naukowym Genome Research.

źródło: http://www.rvc.ac.uk/Research/News/coccidiosis-research.cfm
Źródło zdjęcia:  http://www.goldcoastcommodities.com/index.php/poultry-feed-fat/