Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornia stworzyli aparat 3D, który usuwa niebezpieczne toksyny z krwi.

W wątrobie występują głównie toksyny tworzące pory (ang. pore-forming toxis, PFT), które mogą uszkodzić błonę komórkową i są kluczowym czynnikiem chorób powstałych na skutek użądlenia/ukąszenia zwierząt lub infekcji bakteryjnej. Konwencjonalne metody detoksykacji, takie jak zastosowanie surowicy, przeciwciał monoklonalnych lub inhibitorów drobnocząsteczkowych, nie neutralizują toksyn całkowicie ze względu na ograniczoną zdolność blokowania całych cząsteczek PFT.

Najnowsze osiągnięcia nauki doprowadziły do rozwoju nanocząsteczek, które mogą skutecznie wiązać PFT i neutralizują ich toksyczność in vivo.

Strategia detoksykacji związana z nanocząsteczkami przedstawia wiele korzyści dla pacjentów z zatruciami, jednak dożylne podawanie nanocząsteczek powoduje ich gromadzenie się z toksynami w wątrobie. Może to stwarzać ryzyko wtórnego zatrucia u pacjentów z niewydolnością wątroby. Powyższy problem był głównym motywem stworzenia struktury 3D na podobieństwo tego narządu.

Zaprojektowane urządzenie jest zbudowane z hydrożelu, w którym unieruchomione są nanocząsteczki polidiacetylenu (PDA) mogące przyciągnąć, wychwycić i wyczuć toksyny. W momencie związania się nanocząsteczki z PFT zmienia ona kolor z niebieskiego na czerwony. Po wychwyceniu toksyn, matryca ze zmodyfikowanymi mikrostrukturami wątroby skutecznie je więzi. Mimo swojego podobieństwa do wątroby, urządzenie ma większą powierzchnię, która jest przeznaczona do przyciągania i unieruchomienia toksyn. W badaniu in vitro urządzenie całkowicie zneutralizowało PFT.

Koncepcja polegająca na kapsułkowaniu funkcjonalnych nanocząsteczek do biokompatybilnego hydrożelu jest nowym pomysłem w świecie nauki. Projekt stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego może zapoczątkować rozwój kolejnych platform detoksykacyjnych.

źródło: http://dolinabiotechnologiczna.pl/nowosci/3d-bioprinting-watroby-jako-sposob-na-detoksykacje-krwi/
Źródło zdjęcia:  http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101459,7026367,Krew.html