NEOMYCYNA 20% PROSZEK

NEOMYCYNA 20% PROSZEK

Brak plików do pobrania

proszek do podawania w wodzie do picia lub w mleku dla świń, bydła i kur


Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:

Neomycyna (w postaci siarczanu neomycyny) 13 000 000 IU/100g.

Rodzaj i wielkość opakowania:

Torebka z folii PA/PE (poliamid/polietylen) o grubości 80μm, zawierająca 100g, 500g, 1000g produktu. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Wskazania lecznicze:

Infekcje przewodu pokarmowego cieląt, świń i kur wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie produktu leczniczego.

Przeciwwskazania:

Brak.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania:

Cielęta i świnie: 10-22mg siarczanu neomycyny na 1kg mc. dziennie. Kury: 10-30mg siarczanu neomycyny na 1kg mc. dziennie.

Stosowanie:

cielęta – około 5-11g produktu na 100kg mc. dziennie. Dawkę dzienną najlepiej podawać w 2 porcjach (co 12 godzin), po rozpuszczeniu w mleku przez 3-5 dni. Kury – 50-150mg produktu leczniczego na 1kg mc. z wodą do picia. Przy zbiorowym dawkowaniu u świń i kur podać 100-200g produktu leczniczego na 100 litrów wody do picia, przez 3-5 dni.

Okres karencji:

Tkanki jadalne 14 dni. Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować w okresie ciąży i laktacji. Produkt można kojarzyć z penicylinami. Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres trwałości po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Drukuj ulotkę Drukuj ulotkę

Inne produkty firmy "Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS-FARMA” Sp. z o.o."

Wizytówka firmy
tel. +48 74 833-74-85
fax +48 (74) 833-56-69
Dzierżoniowska 21
58-260 Bielawa
Polska