DOKSYCYKLINA 20%

DOKSYCYKLINA 20%

Brak plików do pobrania

Proszek do podawania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków


Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:

Doksycykliny hyklan 20,0g/100g.

Rodzaj i wielkość opakowania:

Torebka z folii PA/PE po 100g, 500g, 1000g.

Wskazania lecznicze:

DOKSYCYKLINA 20% jest stosowana w zwalczaniu chorób przewodu pokarmowego i oddechowego u świń, kur i indyków. Produkt należy stosować w przypadku potwierdzenia występowania choroby. Świnie: choroby bakteryjne układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę. Kury i indyki: choroby bakteryjne układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Działania niepożądane:

Nie wykazano działań niepożądanych po podaniu dawek terapeutycznych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania:

Preparat należy podawać przez 3-6 dni zgodnie z zaleceniem lekarza. Świnie: 5-10mg doksycykliny na kg mc., podanej w dwóch porcjach z wodą do picia. Kury i indyki: 10-15mg doksycykliny na kg mc. dziennie podanej z wodą do picia. Stosowanie – świnie: 0,25-0,5g preparatu na 10kg mc., dziennie podawanego w dwóch porcjach z wodą do picia. Kury i indyki: 0,5-0,75g preparatu na 10kg mc., dziennie podawanego z wodą do picia. Wodny roztwór preparatu należy zużyć w ciągu 12 godzin.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Biorąc pod uwagę fakt, że chore zwierzęta mogą spożywać mniejszą ilość wody, zaleca się rozpoczynanie leczenia zwierząt od wyższej dawki. Zwierzęta, które nie pobierają samodzielnie wody należy leczyć indywidualnie podając produkt w formie iniekcji. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy dokładnie określić masę ciała zwierzęcia, aby uniknąć podawania zbyt małej/dużej dawki leku. W trakcie leczenia zwierząt nie powinno być udostępniane żadne inne źródło wody.

Okres karencji:

Tkanki jadalne 7 dni. Nie stosować u kur niosek jaj konsumpcyjnych.

Drukuj ulotkę Drukuj ulotkę

Inne produkty firmy "Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS-FARMA” Sp. z o.o."

Wizytówka firmy
tel. +48 74 833-74-85
fax +48 (74) 833-56-69
Dzierżoniowska 21
58-260 Bielawa
Polska