FENBENAT 4%

FENBENAT 4%

Brak plików do pobrania

premiks

Premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń


Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:

Fenbendazol 40mg/g

Rodzaj i wielkość opakowania:

Worki z folii PA/PE zawierające 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g.

Wskazania lecznicze:

Leczenie inwazji pasożytniczych u świń wywołanych przez nicienie wrażliwe na działanie fenbendazolu Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum sp., Trichuris suris, Metastrongylus sp.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane:

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania:

Świnie dawka lecznicza fenbendazolu to 5mg/kg mc. W celu przygotowania paszy leczniczej należy zmieszać 2,3kg produktu z 1 toną paszy i podawać zwierzętom przez 1 dzień lub 425 – 500g produktu z 1 toną paszy i podawać zwierzętom przez 6 kolejnych dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Przed podaniem leku zaleca się zwierzęta przegłodzić nie karmiąc ich poprzedniego dnia.

Okres karencji:

Tkanki jadalne 4 dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Okres ważności wynosi 3 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: do końca okresu ważności. Okres ważności po wytworzeniu paszy leczniczej – 6 dni.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: oszacować najdokładniej jak to możliwe masę ciała przed ustaleniem dawkowania. Nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie leku może spowodować wzrost oporności. W celu zredukowania niebezpieczeństwa program dawkowania powinien zostać przedyskutowany z lekarzem weterynarii. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom: nie jeść, nie pić i nie palić podczas podawania produktu. Ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt ze skórą. Stosować rękawiczki ochronne w celu zminimalizowania kontaktu ze skórą. Myć ręce po każdym użyciu.
W razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka należy skontaktować się z lekarzem medycyny, przekazać dokładnie dane dotyczące składu produktu (umieszczone na opakowaniu) i określić przybliżoną ilość spożytego produktu.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu:

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu etykieto-ulotki: 08.09.2006.

Inne informacje:

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Drukuj ulotkę Drukuj ulotkę

Inne produkty firmy "Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS-FARMA” Sp. z o.o."

Wizytówka firmy
tel. +48 74 833-74-85
fax +48 (74) 833-56-69
Dzierżoniowska 21
58-260 Bielawa
Polska