BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml

BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml

Brak plików do pobrania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy
Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 ml zawiera 50 mg enrofloksacyny
Wskazania lecznicze: Preparat przeznaczony jest do leczenia chorób infekcyjnych bydła i trzody chlewnej powodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na enrofloksacynę, a w szczególności: u bydła - chorób układu oddechowego i pokarmowego (bronchopneumonia, pastereloza, mykoplazmoza, kolibakterioza, salmonelloza), stanów zapalnych wymienia. U trzody chlewnej - chorób układu oddechowego i pokarmowego (enzootyczne zapalenie płuc, ZZZN, kolibakterioza, salmonelloza), różycy, MMA u loch i innych.
Docelowe gatunki zwierząt: Bydło i świnie
Przeciwwskazania: Nie stosować przy stwierdzonej oporności na chinolony. Nie stosować przy zakłóceniach we wzroście chrząstek oraz u zwierząt z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.Brak przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży lub laktacji.
Działania niepożądane: Niekiedy, w miejscu iniekcji może pojawić się niewielki odczyn zapalny.Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
Dawkowanie, sposób i droga podania: Dawka podstawowa dla bydła i świń wynosi 5 ml preparatu na 100 kg m.c. (2,5 mg enrofloksacyny na kg m.c.). W szczególnych sytuacjach, np. w ciężkich postaciach zapalenia płuc lub salmonellozy wielkość dawki może być zwiększona do 10 ml na 100 kg m.c. Preparat podaje się z częstotliwością raz na 24 godz. przez co najmniej 3 kolejne dni. W przypadku salmonellozy leczenie powinno trwać dłużej - 5 dni, a w przypadku MMA 1-2 dni.Preparat podaje się podskórnie u bydła i domięśniowo u świń.
Zalecenia dla prawidłowego podania: Preparat podaje się podskórnie u bydła (nie więcej niż 5-10 ml w jedno miejsce) i domięśniowo u świń (nie więcej 2,5 ml w jedno miejsce iniekcji).
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Przy równoczesnej terapii teofiliną lub kofeiną należy pamiętać, że enrofloksacyna przedłuża ich utrzymywanie się w surowicy krwi. Nie stosować razem z makrolidami i tetracyklinami z uwagi na możliwy antagonizm. Nie należy podawać zbyt dużej objętości preparatu w jedno miejsce iniekcji - u bydła nie więcej niż 5-10 ml, u świń 2,5 ml. Codziennie zmieniać miejsce podania.W przypadku kontaktu preparatu z powierzchnią skóry lub spojówką oka miejsca te należy obficie przemyć wodą. Podczas stosowania nie należy jeść, pić ani palić.Zasady rozważnego stosowania. Fluorochinolony, gdy tylko możliwe, należy stosować w oparciu o wyniki testu lekowrażliwości mikroorganizmów.Przy stosowaniu produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.Fluorochinolony należy stosować wyłącznie w leczeniu schorzeń, w przypadku których obserwowana odpowiedź na podanie innych klas leków przeciwbakteryjnychjest niezadowalająca bądź przypuszcza się, że reakcja na leczenie będzie niedostateczna.Stosowanie preparatu niezgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższej ulotce może przyczyniać się do zwiększania częstotliwości pojawiania się oporności bakterii na fluorochinolony i może obniżać skuteczność leczenia innymi chinolonami z uwagi na możliwą oporność krzyżową.
Okres karencji: Tkanki jadalne bydła i świń - 10 dni. Nie stosować u krów w okresie laktacji, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.
Kategoria dostępności: Wydawany na receptę
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozw. MZ nr 455/98

Inne produkty firmy "Bayer Sp. z o.o. Dział Weterynaryjny"

Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substancj (...)

więcej informacji
Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościow (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advocate dla kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla kotów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (pipe (...)

więcej informacji
Advocate dla psów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla psów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (...)

więcej informacji
Baycox 2,5% 2,5 g/100 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 2,5%; 2,5 g/100 ml roztwór doustny dla kur i indyków Skład jakościowy i ilo (...)

więcej informacji
Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baycox Bovis 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox Bovis, 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml Roztwór do polewania dla bydła Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Sk (...)

więcej informacji
BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baytril One - 100 mg/ml roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baytril One - 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła Skład jakościowy i ilości (...)

więcej informacji
Bayvarol, 3,6 mg/ pasek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH,D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu. Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
1 2