Baytril One - 100 mg/ml roztwór

Baytril One - 100 mg/ml roztwór

Brak plików do pobrania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy
Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baytril One - 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 ml jasno-żółtego roztworu zawiera:Substancja czynna
Enrofloksacyna 100 mg/ml
Substancje pomocnicze:
Arginina 200 mg/ml
Alkohol benzylowy 20 mg/ml
n-Butanol 30 mg/ml
Wskazania lecznicze: Leczenie chorób zakaźnych bydła:
Bydło:
Zakażenia dróg oddechowych powodowane przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
Histophilus somni oraz Mycoplasma spp., jak również leczenie zapalenia wymienia na tle infekcji E. coli (colimastitis)
Docelowe gatunki zwierząt: Bydło
Przeciwwskazania: Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną bądź którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Nie stosować u zwierząt z napadami drgawek pochodzenia ośrodkowego, nieprawidłowym rozwojem tkanki chrzęstnej lub uszkodzeniem aparatu ruchowego, a w tym stawów narażonych na działanie dużej siły ucisku lub stawów warunkujących utrzymanie masy ciała.
Nie stosować w przypadku oporności mikroorganizmów na chinolony, gdyż niemalże zawsze oporność taka jest całkowita, a ponadto krzyżowa z innymi fluorochinolonami.
Działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach w miejscu iniekcji może pojawić się przemijająca reakcja zapalna (np. obrzęk, zaczerwienienie).
W bardzo rzadkich przypadkach u cieląt podczas leczenia mogą pojawiać się zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
W bardzo rzadkich przypadkach stosowanie u bydła leku drogą dożylną może prowadzić do rozwoju wstrząsu, najprawdopodobniej w następstwie zaburzeń w krążeniu.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych działań niepożądanych bądź innych objawów niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza weterynarii.
Dawkowanie, sposób i droga podania: Bydło:
W leczeniu chorób układu oddechowego jedna dawka (s.c.) wynosi 7,5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała (m.c.).
Dawka ta równa jest 7,5 ml preparatu Baytril One na100 kg m.c. na dobę .
W ciężkich bądź przewlekłych przypadkach chorób układu oddechowego, wskazane może być podanie drugiej dawki po upływie 48 godzin.
W jednym miejscu drogą iniekcji podskórnej nie należy podawać więcej niż 15 ml (bydło dorosłe) lub 7,5 ml (cielęta) preparatu.

Choroby dróg oddechowych (s.c.)
masa ciała / objętość dawki
40 kg / 3 ml
80 kg / 6 ml
200 kg / 15 ml
400 kg / 30 ml

W leczeniu zapalenia wymienia na tle zakażenia E. coli dawka (i.v.) wynosi 5 mg enroflokascyny na kg. m.c.
Dawka ta jest równa 5 ml preparatu Baytril One na 100 kg m.c. na dobę.

Colimastitis (i.v.)
masa ciała / objętość dawki
400 kg / 20 ml
500 kg / 25 ml
600 kg / 30 ml

W przypadku zapalenia wymienia na tle zakażenia E.coli lek należy podawać wyłącznie drogą dożylną przez 2-3 kolejne dni.

Droga podania:
Iniekcja podskórna (choroby układu oddechowego) lub dożylna (zapalenia wymienia na tle zakażenia E. coli).
Celem określenia właściwej dawki i zapobieżenia podaniu zbyt niskiej, należy jak najdokładniej oznaczyć masę ciała zwierzęcia.
Zalecenia dla prawidłowego podania: Przy braku zauważalnej poprawy stanu klinicznego w ciągu 2 do 3 dni, należy ponownie wykonać test lekowrażliwości drobnoustrojów i, gdy konieczne, zastosować odmienne leczenie.
Przy wykonywaniu kilku iniekcji bądź gdy objętość podawanego leku przekraczająca 15 ml (bydło dorosłe) lub 7,5 ml (cielęta) dawkę dzieli się na kilka podań, a każdą iniekcję wykonuje się w nowym miejscu.
Podawać wyłącznie drogą iniekcji dożylnej powoli wprowadzając lek.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku przypadkowego wstrzyknięcia samemu sobie należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej pokazując lekarzowi ulotkę informacyjną bądź etykietę.
Jeśli ból utrzymuje się przez ponad 12 godzin od badania lekarskiego, należy ponownie zasięgnąć porady.
Osoby o znanej nadwrażliwości na enrofloksacynę powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Po przypadkowym dostaniu się preparatu na skórę bądź do oczu, należy niezwłocznie spłukać miejsca wodą.
Podczas podawania preparatu zwierzętom nie należy jeść, pić bądź palić.
Okres karencji: Bydło:
Tkanki jadalne:
s.c. 14 dni
i.v. 4 dni
Mleko:
s.c. 5 dni
i.v. 3 dni
Kategoria dostępności: Wydawany na receptę
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozw. MZ nr 1874/08

Inne produkty firmy "Bayer Sp. z o.o. Dział Weterynaryjny"

Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substancj (...)

więcej informacji
Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościow (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advocate dla kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla kotów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (pipe (...)

więcej informacji
Advocate dla psów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla psów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (...)

więcej informacji
Baycox 2,5% 2,5 g/100 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 2,5%; 2,5 g/100 ml roztwór doustny dla kur i indyków Skład jakościowy i ilo (...)

więcej informacji
Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baycox Bovis 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox Bovis, 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml Roztwór do polewania dla bydła Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Sk (...)

więcej informacji
BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń Skła (...)

więcej informacji
BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Bayvarol, 3,6 mg/ pasek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH,D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu. Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
1 2