Baycox Bovis 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt

Baycox Bovis 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt

Brak plików do pobrania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy
Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox Bovis, 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Substancja czynna: 1 ml zawiera: Toltrazuril50.0 mgSubstancje pomocnicze:Benzoesan sodu (E211) 2.1 mg Propionian sodu (E281) 2.1 mg
Wskazania lecznicze: Zapobieganie występowania objawów klinicznych kokcydiozy, jak również ograniczanie wydalania kokcydiów, u cieląt przeznaczonych na remont stada na farmach bydła mlecznego , gdzie wcześniej notowano przypadki kokcydiozy powodowanej przez Eimeria bovis lub Eimeria zuernii.
Docelowe gatunki zwierząt: Cielęta (na farmach mlecznych, patrz "Wskazania")
Przeciwwskazania: Nie stosować u cieląt o masie ciała wyższej niż 80 kg.Nie stosować u cieląt lub młodego bydła przeznaczonego na tucz.Więcej informacji znajduje się w punkcie "Specjalne ostrzeżenia"
Działania niepożądane: Nie są znane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
Dawkowanie, sposób i droga podania: Każdemu zwierzęciu należy podać drogą doustną pojedynczą dawkę w ilości 15 mg toltrazurilu/ kg m.c., co odpowiada 3,0 ml zawiesiny na 10 kg m.c.Przeznaczoną do bezpośredniego zastosowania zawiesinę doustną należy wstrząsnąć przed użyciem. Dla leczenia grupy zwierząt tej samej rasy i w tym samym lub zbliżonym wieku dawkowanie powinno być dostosowane do najcięższego zwierzęcia w grupie.W celu uzyskania najwyższej skuteczności działania preparatu, zwierzętom należy podawać go jeszcze przed przewidywanym pojawieniem się objawów klinicznych choroby, tj. w okresie prepatentnym (wylęgania).
Zalecenia dla prawidłowego podania: Brak
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Tak jak w przypadku innych produktów przeciwpasożytniczych częste i regularne stosowanie leków przeciwpierwotniaczych z tej samej grupy może prowadzić do rozwoju oporności. Zaleca się leczenie wszystkich cieląt w danym kojcu.Przestrzeganie zasad higieny może ograniczyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się jednoczesne poprawienie warunków higienicznych w danym obiekcie, szczególnie w odniesieniu do czystości i ograniczenia wilgotności.W celu uzyskania najwyższej skuteczności działania preparatu, zwierzętom należy podawać go jeszcze przed przewidywanym pojawieniem się objawów klinicznych choroby, tj. w okresie prepatentnym (wylęgania).W przypadku wystąpienia klinicznej postaci kokcydiozy, u pojedynczych osobników, które już wykazują objawy biegunki, może być potrzebna dodatkowa terapia pomocnicza.Należy niezwłocznie usunąć preparat ze skóry bądź z oczu poprzez spłukanie wodą.Wykazano, że główny metabolit toltrazurilu, sulfon toltrazurilu (ponazuril) charakteryzuje się trwałością (T1/2 > 1 roku) i mobilnością w glebie, i może być toksyczny dla roślin. Aby zapobiec wystąpieniu niepożądanego wpływu na rośliny oraz ewentualnego zanieczyszczenia wód gruntowych obornik pochodzący od leczonych cieląt nie może być stosowany do nawożenia gleby bez uprzedniego wymieszania z obornikiem od krów nie leczonych. Obornik pochodzący od leczonych cieląt, zanim zostanie użyty do nawożenia, musi być wymieszany z ilością co najmniej trzykrotnie większą wagowo pochodzącą od dorosłych krów. Patrz "Przeciwwskazania".
Okres karencji: Tkanki jadalne: 63 dni. Nie stosować u krów mlecznych w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Kategoria dostępności: Wydawany bez recepty
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozw. MZ nr 1742/07

Inne produkty firmy "Bayer Sp. z o.o. Dział Weterynaryjny"

Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substancj (...)

więcej informacji
Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościow (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advocate dla kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla kotów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (pipe (...)

więcej informacji
Advocate dla psów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla psów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (...)

więcej informacji
Baycox 2,5% 2,5 g/100 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 2,5%; 2,5 g/100 ml roztwór doustny dla kur i indyków Skład jakościowy i ilo (...)

więcej informacji
Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml Roztwór do polewania dla bydła Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Sk (...)

więcej informacji
BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń Skła (...)

więcej informacji
BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baytril One - 100 mg/ml roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baytril One - 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła Skład jakościowy i ilości (...)

więcej informacji
Bayvarol, 3,6 mg/ pasek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH,D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu. Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
1 2