ŚRODKI EUROPEJSKIE DLA LEKARZY WETERYNARII

ŚRODKI EUROPEJSKIE DLA LEKARZY WETERYNARII

Brak plików do pobrania

UZYSKAJ DO 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH POMOCY ZE ŚRODKÓW UE NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT


Kancelaria Prawna RESULT K. Witkowski & Spółka – Spółka Komandytowa uprzejmie informuje, że w dniach 26 września – 7 października 2011r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie z działania:

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”.


W ramach programu o pomoc na podjęcie lub rozwinięcie już prowadzonej działalności mogą starać się lekarze weterynarii spełniający kryteria, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.).

Przedmiotem inwestycji może być:

  • budowa, przebudowa lub modernizacja budynków usługowych niezbędnych do prowadzenia działalności,

  • zagospodarowanie terenu wokół budynków usługowych,

  • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu diagnostycznego,

  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

  • zakup samochodów z homologacją ciężarową.

Kancelaria Prawna RESULT K. Witkowski & Spółka – Spółka Komandytowa prowadzi kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem i złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, jak również rozpatrzeniem wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Osoby i podmioty zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt:

kom. +48 506 066 723

tel. + 48 22 849 05 83

fax + 48 22 849 82 56

m.rudy@kancelaria-result.pl

www.prawoweterynaryjne.pl

ul. Wiśniowa 38
02-520 WarszawaJednocześnie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.prawoweterynaryjne.pl oraz do zamówienia naszego newslettera.

Inne produkty firmy ""Prawo weterynaryjne" - Kancelaria Prawna Result K.Witkowski & Spółka - Spółka Komandytowa"

Pomoc prawna

Kancelaria Prawna RESULT K. Witkowski & Spółka – Spółka Komandytowa działa na rynku od 2004 roku. Została ona utworzona z udziałem działającej od 2000 roku OUTCOME Sp. z o.o. Nasze doświadczenie obejmuje świadczenie pomocy prawnej zarówno dla organów administracji (...)

więcej informacji
"Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego"

"Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego" Michał Rudy Kolonia Limited 2010    W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały kwestie prawne związane z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Przedstawiona została historia prawa weterynaryjneg (...)

więcej informacji