Pomoc prawna

Pomoc prawna

Brak plików do pobrania

Kancelaria Prawna RESULT K. Witkowski & Spółka – Spółka Komandytowa działa na rynku od 2004 roku. Została ona utworzona z udziałem działającej od 2000 roku OUTCOME Sp. z o.o.

Nasze doświadczenie obejmuje świadczenie pomocy prawnej zarówno dla organów administracji publicznej, jak i podmiotów gospodarczych, w tym dla zakładów leczniczych dla zwierząt, hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych, podmiotów sektora spożywczego oraz koncernów farmaceutycznych.

W zakresie naszych kompleksowych usług oferujemy doradztwo prawne zarówno w specjalistycznych sprawach związanych z prowadzeniem działaności na rynku weterynaryjnym i sektorze spożywczym, jak i związanych z typową działalnością gospodarczą.

Świadczone przez nas usługi dla przedsiębiorstw działających na rynku obejmuje doradztwo prawne w następujących dziedzinach:

  1. unijnego i krajowego prawa weterynaryjnego i sanitarnego;

  2. unijnego i krajowego prawa farmaceutycznego;

  3. unijnego i krajowego prawa żywnościowego;

  4. unijnego prawa regulującego sprawy postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;

  5. pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji;

  6. obsługa wierzytelności.

Współpraca z naszymi stałymi Klientami odbywa się w oparciu o pisemną umowę, precyzującą między innymi zasady współpracy, obowiązki stron oraz warunki finansowe tej współpracy.

W przypadku zleceń dotyczących konkretnej sprawy współpraca opiera się bądź to na zaakceptowanych przez Klienta warunkach przedstawionych w naszej ofercie bądź też w oparciu o dokonane z Klientem ustalenia.

W przypadku świadczenia usług polegających na występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym, nasze wynagrodzenie jest, co do zasady, obliczane w oparciu o stawki ryczałtowe wynikające z obowiązujących w danym momencie stosownych przepisów.

Pragniemy podkreślić, iż nasza Kancelaria w sposób bardzo szczegółowy i zawsze dostępny dla swoich Klientów ewidencjonuje czas poświęcony przez poszczególnych pracowników na wykonanie każdego konkretnego zlecenia.

Zasadą jest, iż dobór pracowników realizujących konkretne zlecenie jest uzależniony od rodzaju sprawy oraz stopnia trudności zlecenia tak, aby zoptymalizować jakość świadczonych przez nas usług i jednocześnie zminimalizować koszta wykonania zlecenia, ponoszone przez naszych Klientów.

W przypadku rozpoczęcia stałej współpracy możemy zaproponować korzystną stawkę ryczałtową z tytułu prowadzenia stałej obsługi prawnej.

Do naszego wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej w danym momencie stawki (aktualna stawka podatku VAT na usługi objęte niniejszą ofertą wynosi 23%).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.prawoweterynaryjne.pl oraz do zamówienia naszego newslettera.

Inne produkty firmy ""Prawo weterynaryjne" - Kancelaria Prawna Result K.Witkowski & Spółka - Spółka Komandytowa"

ŚRODKI EUROPEJSKIE DLA LEKARZY WETERYNARII

UZYSKAJ DO 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH POMOCY ZE ŚRODKÓW UE NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT Kancelaria Prawna RESULT K. Witkowski & Spółka – Spółka Komandytowa uprzejmie informuje, że w dniach 26 września – 7 października 2011r. prowadzony będzie nabór wni (...)

więcej informacji
"Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego"

"Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego" Michał Rudy Kolonia Limited 2010    W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały kwestie prawne związane z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Przedstawiona została historia prawa weterynaryjneg (...)

więcej informacji