Endokrynologia

Endokrynologia

Sonda do dożywiania zwierząt, sterylna

8 FR x 40 cm (2.7 mm), 10 sztuk 14 FR x 40 cm (4.7 mm), 10 sztuk

więcej informacji