VIII Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna

VIII Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna

@ | 2018-10-27

VIII Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna
„Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”
09.15-10.00 Giliola Spattini - Czy ból w stawie biodrowym zawsze oznacza dysplazję? (45 min)
10.00-10.45 Bruno Peirone - Wczesna diagnostyka dysplazji stawu biodrowego i możliwości
leczenia. (45 min)
10.45-11.30 Bruno Peirone - Porównanie techniki podwójnej i potrójnej osteotomii miednicy
w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u młodych psów (45 min)
11.30-12.00 przerwa
12.00-12.45 Giliola Spattini - Rozpoznawanie chorób mięśni kończyny tylnej u psów sportowych
z zastosowaniem ultrasonografii (45 min)
12.45-13.30 Giliola Spattini - Giliola Spattini - Urazy stawu kolanowego - czy badania radiologiczne,
ultrasonograficzne, TK i MRI pozwalają rozpoznawać choroby więzadła
krzyżowego, łąkotek oraz inne procesy chorobowe? (45 min)
13.30 – 14.15 przerwa
14.15-15.00 Bruno Peirone - Diagnostyka kliniczna i radiologiczna zerwania więzadła krzyżowego
doczaszkowego. (45 min)
15.00-15.45 Bruno Peirone - Zastosowanie techniki TPLO w leczeniu zerwania więzadła krzyżowego
doczaszkowego u psów (45 min)
15.45-16.30 Giliola Spattini - Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce urazów ścięgna Achillesa
i dolnego odcinka kończyny tylnej u psów sportowych. (45 min)
Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł brutto, wpłaty prosimy dokonywać na konto
33 1140 2004 0000 3602 7695 0092, z dopiskiem „konferencja radiologiczna”
INFORMACJE I ZAPISY www.poliwet.eu - formularz zgłoszeniowy
Sekretariat konferencji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 15.00,
telefon kontaktowy: 32-228-59-86, mail : profesjonalna.weterynaria.info@gmail.com