Warsztaty EKG dla początkujących

Warsztaty EKG dla początkujących

http://www.wet-akademia.pl/ekg/ | 2018-05-12

Termin
12.05. 2018

Prowadzący
lek. wet. Anita Wróblewska

 

   PROGRAM

Wstęp:
1. Układ bodźcoprzewodzący serca
2. Załamki, odcinki, ocena i metoda liczenia
3. Rejestracja i technika wykonywania EKG

Interpretacja EKG i zasady prawidłowego zapisu:
1. Prawidłowy rytm zatokowy
2. Zaburzenia rytmu zatokowego:
– wpływ autonomicznego układu nerwowego na rytm serca
– zaburzenia przewodnictwa i rytmy zastępcze
– zaburzenia rytmu w wyniku nieprawidłowej aktywności ognisk pozazatokowych
– inne (zaburzenia elektrolitowe, płyn w worku osierdziowym, dodatkowe drogi przewodnictwa)

Część praktyczna
1. Badanie kardiologiczne
2. Wykonywanie badania EKG
3. Samodzielne opisywanie gotowych zapisów pod okiem prowadzącego

Koszt
800 zł – opłata zrealizowana do 24.04.2018
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w szkoleniu.
O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.

http://www.wet-akademia.pl/ekg/

Tagi: ekg fredwet