Stomatologia drobnych ssaków

Stomatologia drobnych ssaków

http://www.wet-akademia.pl/chirurgia-drobnych-ssakow-warsztaty/#more-3598 | 2017-09-16

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA DROBNYCH SSAKÓW

Termin
16-17.09.2017

Prowadzący
lek. wet. Jakub Kliszcz

WYKŁADY:

– Wskazania do ekstrakcji (teoria a praktyka)
– Słów kilka na temat instrumentarium
– Zalety i wady technik wewnątrz i zewnątrzustnych. 
– Najważniejsze punkty anatomii i topografii zębów w odniesieniu do struktur czaszki
– Omówienie technik operacyjnych z części praktycznej
– Powikłania i komplikacje
– Skutki odległe

WARSZTATY (ok. 5 godzin)

Króliki
  • ekstrakcja siekaczy
  • osteotomia żuchwy u królika przy ekstrakcji zębów P1 – M1
  • rynotomia boczna i pośrodkowa u królika
  • cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji M2
  • pulpektomia 
Kawie domowe: 
  • ekstrakcja siekaczy
  • cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji P1 szczęk oraz M2 i M3 żuchwy
  • enukleacja przy ekstrakcji zębów M2 i M3 szczęki
  • apicektomia
 WYMAGANIA, ZALECENIA, SUGESTIE…
1. Zalecamy, aby uczestnicy szkolenia posiadali wiedzę na temat anatomicznych struktur czaszki, przebiegu nerwów i naczyń oraz przyczepów mięśni, a także mieli doświadczenie w diagnostyce choroby stomatologicznej u królików i kawii. Wiedza w tym zakresie nie będzie tematem szkolenia, a będzie kluczowa do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów. 
Jeśli nie czujesz się na siłach, solidnym przygotowaniem do naszych warsztatów będą szkolenia planowane na okres wakacyjny przez lek. wet. Jakuba Kliszcza. Dotyczyć one będą stomatologii prawidłowej i rozwojowi choroby stomatologicznej. Więcej informacji już wkrótce na www.jakubkliszcz.com.
2. Organizator zapewnia narzędzia chirurgiczne konieczne do przeprowadzenia poszczególnych zabiegów. Jednak dla usprawnienia pracy, uczestnicy mogą rozważyć przywiezienie własnego sprzętu (nie jest to wymagane).

Koszt
1900 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 03.08.2017
2200 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż do dnia 17.08.2017 
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

600 zł – opcja obejmująca jedynie uczestnictwo w części wykładowej, z wyłączeniem warsztatów
(w cenie materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch)