Medycyna regeneracyjna

Medycyna regeneracyjna

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/medycyna-regeneracyjna,14776 | 2014-12-06
Medycyna regeneracyjna

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/medycyna-regeneracyjna,14776

 

Somatyczne komórki macierzyste znalazły zastosowanie w przypadku medycyny regeneracyjnej. Są one wykorzystywane coraz częściej do odtwarzania struktur zniszczonych narządów oraz tkanek.


Jest to typ komórek macierzystych, które w porównaniu do embrionalnych komórek macierzystych występują w organizmie dorosłego osobnika. Mają możliwość przekształcenia się w komórki wyspecjalizowane, charakterystyczne dla tkanek oraz organów. W praktyce klinicznej używa się ich od ponad 40 lat.

Postęp terapii komórkowej oraz medycyny regeneracyjnej wiąże się coraz częściej z zastosowaniem komórek macierzystych. Możliwość różnicowania i nabywania cech w pełni funkcjonalnych komórek określonych tkanek lub narządów staje się podstawą trafności ich zastosowania w leczeniu wielu schorzeń. Ich przydatność bada sięw leczeniu m. in. chorób neurodegeneracyjnych czy uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Wieloletnie prace badawcze nad właściwościami i możliwościami regeneracyjnymi komórek macierzystych dowiodły, iż jednym z ich fenomenów jest zdolność różnicowania i odróżnicowania się w komórki dojrzałe i wyspecjalizowane praktycznie dowolnej tkanki lub narządu. Medycyna regeneracyjna znalazła również zastosowanie w onkologii. Po resekcji chirurgicznej guza stosuje się terapię, która na celu odtworzenie wyciętych i usuniętych tkanek.

            Medycyna regeneracyjna stanowi dość młodą dziedzinę nauki, która dynamicznie się rozwija oraz nabiera coraz większego znaczenia. Celem tej metody jest zastępowanie zniszczonych struktur organizmu takich jak fragmenty narządów czy tkanki poprzez nowe struktury komórkowe by je odbudować, a tym samym zregenerować cały organizm i dać mu szansę powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Stosuje się tutaj komórki macierzyste oraz metody inżynierii tkankowej. Jest to podejście, które zyskuje na znaczeniu, przede wszystkim w sytuacji deficytu narządów zdolnych do przeszczepu w stosunku do liczby pacjentów czekających na taki zabieg. Ten problem nie dotyczy tylko transplantologii w Polsce, ale jest charakterystyczny dla całego świata. Z tego właśnie powodu rozwijają się alternatywne metody przeszczepów tkankowych oraz narządowych, które umożliwiają szybką regenerację zniszczonych struktur oraz zwalczenie objawów, a przede wszystkim przyczyn choroby