10 gatunków gadów i płazów uratowanych przez ogrody zoologiczne

10 gatunków gadów i płazów uratowanych przez ogrody zoologiczne

http://mrcvs.co.uk/en/news/12243/Zoos-prevent-extinction-for-many-amphibians-and-reptiles | 2014-09-15

BIAZA (British and Irish Association of Zoos and Aquariums) opublikowała niedawno listę gatunków, które uniknęły całkowitego wyginięcia dzięki pomocy ogrodów zoologicznych.

Organizacja zrzeszająca ogrody zoologiczne w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii sporządziła listę top 10 gatunków płazów i gadów, które przetrwały dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia. Publikacja jest dowodem na to, jak akwaria dbają o przyszłość dzikich zwierząt i ich naturalnych siedlisk na całym świecie.

            Dr Andrew Marshall, z komitetu projektów terenowych BIAZA, który koordynował sporządzanie listy, skomentował: "Ogrody zoologiczne są częścią globalnej społeczności chroniącej przyrodę. W zeszłym roku BIAZA opublikowała raport 10 ssaków najbardziej uzależnionych od zoo, co miało podkreślić pracę wykonywana przez ogrody w celu zabezpieczenia ich przyszłości. W tym roku skupiliśmy się na dziesięciu przykładach gadów i płazów, które są ratowane za sprawą prac prowadzonych w ogrodach zoologicznych."

Lista zawiera gatunki, które zetknęły się drastycznym spadkiem liczebności populacji, co stawia je w bezpośrednim zagrożeniu całkowitego wyginięcia.

Waran z Komodo to największa żyjąca jaszczurka, której samce osiągają do trzech metrów długości a samice, w razie potrzeby, potrafią same się rozmnażać. Mimo to, obecnie na wolności pozostało ich mniej niż tysiąc.

Żaba Agalychnis moreletii (Morelet’s tree frog) posiada intensywnie czarne oczy bez  dostrzegalnej tęczówki oraz szerokie błony pławne między palcami, które umożliwiają jej szybowanie pomiędzy drzewami. Te jaskrawo – zielone płazy wymierają w bardzo szybkim tempie z powodu destrukcji lasów, w których żyją.

Oprócz demonstracji, jak ważne są akwaria i ogrody zoologiczne w ochronie i rozrodzie zagrożonych gatunków, raport BIAZA wskazuje również na wkład w finansowanie i zarządzanie działaniami prowadzonymi w terenie na całym świecie. Obejmują one ochronę najważniejszych siedlisk przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, edukację oraz wsparcie miejscowych społeczności.

Lista top dziesięciu gatunków została wybrana na podstawie surowych kryteriów. Przedstawione gady i płazy musiały być związane z prowadzonymi obecnie inicjatywami ich ochrony w miejscach, gdzie występują w naturze oraz w ogrodach zoologicznych zajmujących się ich rozrodem. Priorytet został przydzielony zwierzętom z gatunków wymienionych jako zagrożone na czerwonej liście IUCN (Red List of Threatened Species).

 

Lista BIAZA obejmuje (w porządku alfabetycznym według nazw angielskich):

Aksolotl

Mantella aurantiaca (Golden mantella)

Waran z Komodo

Hylomantis lemur (Lemurleaf frog)

Agalychnis moreletii (Morelet’s tree frog)

Leptodactylus fallax (Mountain chicken)

Eumeces algeriesis (Algerian orange-tailed skink)

Żółw madagaskarski

Casarea dussumieri (Round Island Boa)

Jaszczurka zwinka

 

Pełny raport dostępny jest pod adresem: http://www.biaza.org.uk/uploads/Committees/FPC/Top%20ten%20promotion/Final%20Top%20Ten%20R%20%20A%20Info%20Doc%202014.pdf