Innowacja w operacyjnym leczeniu chylothorax

Innowacja w operacyjnym leczeniu chylothorax

http://mrcvs.co.uk/en/news/12051/Pioneering-technique-allows-surgeons-to-see-through-flesh | 2014-07-13

Technika operacyjna po raz pierwszy zastosowana w klinice weterynaryjnej przy kalifornijskiej uczelni UC Davis pomoże w ratowaniu psów w kondycji bezpośrednio zagrażającej życiu. Laserowa technika wizualizacji przy użyciu fali świetlnej bliskiej podczerwieni została przeprowadzona u psa o imieniu Atlas. Trzyletni mastiff początkowo objawiał zmniejszoną aktywność fizyczną i zwiększoną znacznie liczbę oddechów nawet podczas krótkich spacerów. Podczas wizyty lekarz weterynarii zdiagnozował chłonkopiersie (chylothorax) – stan, który nieleczony może prowadzić do zgonu.

            Atlas został skierowany do specjalistów ze szpitala dla zwierząt UC Davis, gdzie odciągnięto mu blisko 2 litry płynu, który uchodził z przewodu piersiowego. Pies chwilowo poczuł się lepiej, ale konieczna była dalsza diagnostyka celem ustalenia przyczyny jego stanu. Chylothorax może powstawać na skutek nowotworu w klatce piersiowej, choroby serca, urazu klatki piersiowej powodującego uszkodzenie naczyń limfatycznych, inwazji pasożytniczych serca lub, gdy przyczyna stanu pacjenta nie jest znana, określa się go jako idiopatyczne chłonkopiersie. Atlasowi wykonano zdjęcia RTG klatki piersiowej, badanie echokardiograficzne oraz badanie USG klatki piersiowej, które pozwoliły na wykluczenie nieprawidłowości strukturalnych bądź funkcjonalnych. Stwierdzono idiopatyczne chylothorax.

            Lekarze weterynarii po przedyskutowaniu możliwych rozwiązań z właścicielami psa podjęli decyzję o podwiązaniu przewodu piersiowego. Operacja zwykle przeprowadzana jest za pośrednictwem torakotomii, jednakże szpital UC Davis oferuje możliwość przeprowadzenia zabiegu minimalnie inwazyjną metodą torakoskopii, która ma podobny wskaźnik przeżywalności (80-85%) w porównaniu z bardziej inwazyjną torakotomią.

            Ta minimalnie inwazyjna operacja przewodu piersiowego jest stosowana w medycynie ludzkiej i tylko w niektórych akademickich szpitalach dla zwierząt. Jednakże tym, co wyróżnia klinikę UC Davis, jest zastosowanie śródoperacyjnego obrazowania falą świetlną bliską podczerwieni, co uwidacznia naczynia chłonne chirurgowi.

            Atlas został znieczulony i poddany tomografii komputerowej celem nakreślenia liczby i położenia naczyń chłonnych przed operacją, gdyż są one stosunkowo niewielkie i trudne do znalezienia w tkance tłuszczowej. Pionierskie podejście w leczeniu chylothorax przez weterynarzy z UC Davis polegało na zastosowaniu promieni świetlnych o odpowiedniej częstotliwości i długości fal, niewidocznych dla ludzkiego oka bez specjalnych metod obrazowania. Specyficzny barwnik medyczny został wstrzyknięty do węzłów chłonnych pacjenta i rozprowadzony naczyniami chłonnymi. Chirurdzy dzięki odpowiedniej technologii mogli przełączyć widok na bliski podczerwieni (near infra-red view) i z łatwością zlokalizować naczynia oraz wykonać planowany zabieg. Ponieważ taka długość fal pozwala promieniom lepiej przenikać przez tkankę, chirurdzy byli w stanie zobaczyć barwnik nawet przez kilkumilimetrową tkankę lub tłuszcz.

            Uważa się, że wykonana technika wkrótce będzie najbardziej optymalnym protokołem dlatego rodzaju operacji. W przypadku psa Atlasa chirurgom z łatwością udało się zlokalizować przewód piersiowy i zatrzymać wyciek. Po dwóch dniach hospitalizacji i doustnej analgezji pacjent wrócił do prawidłowej kondycji w przeciągu tygodnia. Do dziś w rok po operacji pies cieszy się zdrowiem.