VetMedica 2014 - podsumowanie

VetMedica 2014 - podsumowanie

www.vetmedica.com.pl | 2014-05-18
Szanowni Państwo


Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w X Targach Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica oraz IV Kongresie Praktyki Weterynaryjnej Vetforum 2014.
W targach i kongresie wzięło udział 1.093 lekarzy weterynarii, przedstawicieli nauki, studentów oraz zaproszonych gości.


Podczas czwartej edycji Kongresu Vetforum odbyło się sześć sesji tematycznych, podczas których 31 wykładowców z Czech, Polski, Wielkiej Brytanii przedstawiło 34 wykładów obejmujących zagadnienia dotyczące leczenia małych i dużych zwierząt, ptaków i zwierząt egzotycznych. W przeddzień kongresu odbyły się warsztaty stomatologia królików, warsztaty diagnostyczne z rozrodu bydła oraz warsztaty okulistyczne psów.


W targach udział wzięły 73 firmy z Czech, Niemiec i Polski, które zaprezentowały najnowsze osiągnięcia i technologie wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej, nowe trendy w leczeniu, żywieniu, diagnostyce i rehabilitacji zwierząt.


Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym w Konkursie o Złoty Medal Targów Vetmedica. 
Studenci weterynarii w ramach programu YoungVet wyróżnili najbardziej charyzmatycznego wykładowcę, produkt ”dla mojej przyszłej lecznicy” oraz przyjazne stoisko dla studenta weterynarii.


Vetmedica i Vetforum stały się największym w kraju wydarzeniem w środowisku weterynaryjnym.


Będziemy wdzięczni za przekazanie nam opinii na temat organizacji, przebiegu targów oraz tematyki kongresu. Wszelkie uwagi oraz sugestie potraktujemy jako cenne wskazówki.
Zapraszamy do wspólnego z nami tworzenia programu jedenastej edycji targów Vetmedica i piątego Kongresu Vetforum, które odbędą się w dniach 25 - 26 kwietnia 2015 roku w Łodzi.


Dziękujemy Łódzkiej i Warszawskiej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej za znakomitą współpracę.
Wystawcom, partnerom, moderatorom, wykładowcom, gościom, uczestnikom kongresu oraz patronom medialnym życzymy wielu korzyści biznesowych i naukowych.