Antybiotyki mogą zwalczać wirusy

Antybiotyki mogą zwalczać wirusy

http://nauka.newsweek.pl/antybiotyki-leczenie-infekcji-wirusowych-newsweek-pl,artykuly,282602,1.html | 2014-03-29

- Powszechnie wiadomo, że antybiotyków nie stosuje się w leczeniu infekcji wirusowych, a zadaniem antybiotykoterapii jest zmaganie się z zakażeniami bakteryjnymi. My ten stereotyp próbowaliśmy przełamać - mówi dr Kamila Stokowa-Sołtys, która wykazała, że jeden z powszechnie używanych antybiotyków może być pomocny wleczeniu chorób o podłożu wirusowym. Choć jej badania są na wstępnym etapie, to ich wyniki są obiecujące.

W ramach swojej pracy doktorskiej prowadziła badania nad właściwościami antybiotyków m.in. bacytracyny. - Bacytracyna to antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. My znaleźliśmy jego nowe zastosowanie i właściwości. Odkryliśmy, że bacytracyna wykazuje zdolność do degradacji RNA wirusów - tłumaczy badaczka, która pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przyznała, że podczas badań naukowcy testowali ogromną liczbę antybiotyków i żaden z nich nie wykazywał podobnych właściwości. - Było dla nas zaskakujące, że jeden związek spośród takiej dużej grupy zachowywał się inaczej - powiedziała.

- Nasz wynalazek ma zaledwie dwa lata. Na razie wiemy, że bacytracyna niszczy RNA wirusów, ale dlaczego akurat ona ma takie wyjątkowe właściwości dopiero badamy. Póki co prowadziliśmy badania in vitro, do badań na żywych organizmach jest jeszcze daleko. Wstępne wyniki są jednak bardzo obiecujące - mówi dr Stokowa-Sołtys.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest fakt, że związek ten znany jest od wielu lat i dopuszczony do stosowania u ludzi i zwierząt – co stanowi jego przewagę nad nowo syntetyzowanymi związkami chemicznymi, których wprowadzenie dostosowania jako leki wymaga długotrwałych badań.

Nowe zastosowanie bacytracyny jest już podstawą polskiego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego. - To jednak dopiero początek naszej długiej drogi. Czas od wymyślenia leku, do wprowadzenia go na aptekarskie półki wynosi około 15 lat - podkreśla badaczka.

Badania dotyczące zastosowania tego antybiotyku do degradacji niepożądanego RNA, dr Kamila Stokowa-Sołtys prowadziła w ramach realizacji projektu „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne -BioMed” Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Badaczce przyznano pierwszą nagrodę w konkursie “Innowacja jest Kobietą”. Dzięki temu będzie reprezentowała Polskę podczas XVII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii„Archimedes 2014”w Moskwie.