Seminarium szkoleniowe dot. Afrykańskiego Pomoru Świń

Seminarium szkoleniowe dot. Afrykańskiego Pomoru Świń

http://www.piwet.pulawy.pl/ | 2013-08-13
5 sierpnia 2013r. w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie występowania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF ) w Europie oraz zasadom ochrony kraju jak również krajowych stad świń  przed tą chorobą. Seminarium zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski  w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) w Puławach.

W spotkaniu udział wzięli praktycznie wszyscy merytoryczni pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) z województwa lubelskiego oraz lekarze weterynarii reprezentujący zarówno inspekcję weterynaryjną jak również prywatna praktykę a także hodowcy świń i rolnicy. W sumie 
w spotkaniu  uczestniczyło około 200 uczestników.

Ze strony władz województwa w seminarium wzięli udział: Marszałek województwa lubelskiego – Krzysztof Hetman, Vice – marszałek Sławomir Sosnowski oraz Vice wojewoda lubelski – Marian Starownik.

PIWet-PIB reprezentował dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny – dyrektor Instytutu.

Wykłady wygłosili pracownicy naukowi PIWet- PIB: Pani Profesor Iwona Markowska Daniel oraz Profesor Zygmunt Pejsak, Kierownik Zakładu Chorób Świń, krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie ASF, a także dr Ryszard Stanibuła zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Uczestników konferencji przywitał  Marszałek Krzysztof Hetman, natomiast oficjalnego otwarcia spotkania dokonali Vice marszałek Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Krzysztof Niemczuk.

Po seminarium odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.

Państwowy Instytut Weterynaryjny na prośbę  Urzędu Marszałkowskiego przygotował prezentację multimedialną oraz ulotkę informacyjną, dotyczące ASF. Materiały te będą wykorzystywane w trakcie szkoleniowych spotkań pracowników ODR z producentami i hodowcami świń.