Magazyn weterynaryjny 01/12

Magazyn weterynaryjny 01/12

http://www.magwet.pl/ | 2012-01-23

 01/12

Nowe zasady postępowania leczniczego w atopowym zapaleniu skóry psów. Cz. I

Autorzy: dr n. wet. Iwona Taszkun, lek. wet. Szymon Moniuszko


Atopowe zapalenie skóry u psów (AZS) jest przewlekłą świądową i zapalną chorobą skóry, której towarzyszy wzrost stężenia swoistych IgE w surowicy. Ponieważ AZS zaliczane jest do grupy chorób nieuleczalnych, pacjent wymaga regularnego leczenia przez całe życie. Lekarz zobligowany jest do ustalenia alergologicznego rozpoznania i wyboru leczenia najbardziej korzystnego dla pacjenta i właściciela. Ostre AZS powinno być leczone z użyciem miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów oraz kąpieli. Tylko w sytuacjach tego wymagających dopuszcza się leczenie przeciwinfekcyjne i doustne stosowanie glikokortykosteroidów. W przypadkach przewlekłych AZS zaleca się umiejętne prowadzenie leczenia łączonego. kliknij żeby powiększyć

Atopowe zapalenie skóry u kotów - czy naprawdę istnieje?

Autorzy: lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Joanna Czogała


W 2011 roku większość lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem małych zwierząt często korzysta na co dzień ze "Wskazań klinicznych na rok 2010", opracowanych przez Międzynarodowy Zespół Specjalistów do spraw Atopowego Zapalenia Skóry u Psów. Podczas tłumaczenia tej pracy na język polski nasunęło mi się pytanie, dlaczego te wskazania dotyczą tylko psów? Niejako automatycznie zaczęłam porównywać te dwa gatunki ze sobą (psy i koty), i tak doszło do powstania wątpliwości, czy atopia u kotów w ogóle istnieje? kliknij żeby powiększyć

Grzybice głębokie skóry u psów

Autorzy: dr n. wet. Piotr Wilkołek, dr n. wet. Marcin Szczepanik


Grzybice głębokie są zakażeniami narządów wewnętrznych, które mogą rozprzestrzeniać się w skórze i tkance podskórnej. Grzyby te mogą występować w dwóch postaciach - micelialnej i drożdżakopodobnej. Kryptokokoza, blastomikoza, histoplazmoza i kokcydioidomikoza występują rzadko u psów i cechują się powstawaniem tkanki ziarninowej w skórze, objawiającej się tworzeniem guzków, owrzodzeń, ropni i grudek. Innymi objawami u zwierząt są gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, duszność, przyspieszenie oddechów, szmery patologiczne nad płucami, objawy z ośrodkowego układu nerwowego i kulawizny. Rozpoznanie opiera się na wykonaniu badania histopatologicznego tkanek, badania cytologicznego wysięku i badania hodowlanego, które może jednak mieć ograniczone zastosowanie ze względu na słabą czułość. Lekami stosowanymi u psów są doustnie podawany ketokonazol, itrakonazol, flukonazol oraz dożylnie lub podskórnie podawana amfoterycyna B. kliknij żeby powiększyć

Młodzieńcze zapalenie tkanki łącznej psów

Autorzy: dr hab. Jarosław Popiel, lek. wet. Agnieszka Cekiera, dr n. wet. Grzegorz Sapikowski


Młodzieńcze zapalenie tkanki łącznej psów (juvenile cellulitis, ropowica młodocianych) jest rzadkim zaburzeniem występującym przede wszystkim u szczeniąt. Objawia się pęcherzykowo-krostowym, obrzękowym zapaleniem skóry, zlokalizowanym głównie w okolicy twarzy, małżowin usznych i żuchwowych węzłów chłonnych. kliknij żeby powiększyć

Przypadek kota z grzybicą - trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Autor: dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker


Dermatofitoza jest powierzchownym zakażeniem grzybiczym włosów, skóry, a czasami pazurów. U zwierząt choroba najczęściej jest wywoływana przez gatunki należące do dwóch rodzajów - Microsporum i Trichophyton. Chociaż jest wysoce zakaźna, rzadko doprowadza do śmierci zwierzęcia. Jeżeli nie jest leczona, przeważnie zostaje wyeliminowana przez układ immunologiczny. Może pojawić się u wszystkich pacjentów, predysponowane są jednak zwierzęta bardzo młode, bardzo stare oraz cierpiące na różne choroby. Objawy kliniczne są znacznie zróżnicowane zarówno u psów, jak i u kotów, ustalenie rozpoznania nie powinno jednak sprawiać trudności - można zrobić posiew mikologiczny, stosunkowo prosty i możliwy do wykonania w większości lecznic. kliknij żeby powiększyć

Wybrane immunologiczne choroby skóry koni

Autorzy: dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek


Choroby skóry, w których przebiegu kluczową rolę odgrywają mechanizmy immunologiczne, są powszechne u koni. Najczęściej są to jednostki chorobowe o podłożu alergicznym, takie jak atopia, alergia pokarmowa czy nadwrażliwość na ukąszenia owadów. Dużo rzadziej stwierdzane są choroby autoimmunologiczne (pęcherzowe lub toczeń), ale u koni występuje również grupa rzadko spotykanych chorób o podłożu immunologicznym, do których należą np. immunologiczne zapalenie naczyń, skrobiawica skóry czy łysienie plackowate. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane choroby autoimmunologiczne oraz rzadziej rozpoznawane choroby immunologiczne. kliknij żeby powiększyć

Zakażenia Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry. Wciąż aktualny problem terapeutyczny

Autor: lek. wet. Łukasz Adamek


Malassezia spp. jako organizm saprofityczny jest rzadko bezpośrednim czynnikiem patogennym w chorobach skóry psów. Wykrycie tych drożdżaków dermatologicznymi badaniami dodatkowymi nie wskazuje w sposób jednoznaczny na rozpoznanie choroby. Mimo to, z uwagi na obraz kliniczny wtórnych zakażeń i znaczący udział w mechanizmach nadwrażliwości u psów z atopowym zapaleniem skóry, grzyby te zasługują na większe zainteresowanie ze strony dermatologa weterynaryjnego. kliknij żeby powiększyć

Kryptokokoza układu nerwowego - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza weterynarii

Autorzy: lek. wet. Miłosława Kwiatkowska, dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM


Cryptococcus neoformans jest saprofitycznym, drożdżopodobnym grzybem, którego najważniejszym czynnikiem zjadliwości jest otoczka polisacharydowa, chroniąca go przed fagocytozą. Miejscem predylekcyjnym dla umiejscowienia Cryptococcus neoformans jest układ nerwowy oraz układ oddechowy. Nie stwierdzono predylekcji rasowych, natomiast statystycznie choroba częściej występuje u psów poniżej 4. roku życia. Głównym źródłem zakażenia są odchody gołębi. Do najczęściej spotykanych objawów neurologicznych należą niezborność, drgawki, objawy przedsionkowe, deficyty nerwów czaszkowych, głównie nerwu wzrokowego. Często występują zapalenia górnych dróg oddechowych. Rozpoznanie kryptokokozy układu nerwowego powinno być ustalane po wykonaniu badań krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badań rezonansu magnetycznego (MRI). W badaniu hematologicznym możemy stwierdzić nieznaczną leukocytozę, eozynofilię oraz erytropenię. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzamy pleocytozę neutrofilową lub rzadziej eozynofilową. W badaniu MRI widoczne jest wzmocnienie sygnału opon mózgowych, można też stwierdzić obecność ziarniniaków, których sygnał wzmacnia się niejednorodnie po dożylnym podaniu paramagnetyku. kliknij żeby powiększyć

Witamina C w żywieniu psów i kotów. Cz. I

Autor: lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Adam Mirowski


Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią podaż witamin. Spośród nich najwięcej pytań i wątpliwości w żywieniu psów i kotów wzbudza witamina C. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia witaminy C w żywieniu psów i kotów. kliknij żeby powiększyć

Hipokalcemia to nie tylko porażenie poporodowe

Autorzy: lek. wet. Krzysztof Grono, lek. wet. Waldemar Szwed


W ograniczaniu strat ekonomicznych spowodowanych porażeniami poporodowymi najbardziej pożądane jest zapobieganie. Straty są skutkiem spadku produkcji mleka, wzrostu kosztów weterynaryjnych i laboratoryjnych, a nawet wybrakowania chorej krowy. Badania wskazują, że krowy z klinicznymi objawami hipokalcemii produkują o 14% mniej mleka, a okres produkcyjny zwierzęcia ulega skróceniu. Ponadto u krów, u których wystąpiło porażenie poporodowe, wzrasta ryzyko wystąpienia ketozy, zapalenia wymienia (głównie coliform mastitis), trudnego porodu, zatrzymania łożyska, lewostronnego przemieszczenia trawieńca. kliknij żeby powiększyć

Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu ścięgien koni

Autorzy: lek. wet. Alicja Iwaszko-Simonik, prof. dr hab. Stanisław Graczyk, dr n. wet. Aleksandra Pliszczak-Król, dr n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Anna Biazik


Uszkodzenia ścięgien i więzadeł u koni często odpowiadają za zmniejszenie ich wydajności oraz wykluczają je z użytkowania. Leczenie tych chorób trwa około 12 miesięcy, a nawet dłużej. W trakcie gojenia nie dochodzi do pełnej odnowy, co skutkuje zmniejszoną wytrzymałością tkanek i zwiększonym ryzykiem nawrotu choroby. Osocze bogatopłytkowe zawiera szereg czynników wzrostu, które stymulują proces gojenia uszkodzonej tkanki. Stosowanie takiego osocza może stanowić skuteczną metodę leczenia ścięgien u koni, dając szanse na pełny powrót do zdrowia. kliknij żeby powiększyć

Jeż - nietypowy pacjent lecznicy weterynaryjnej

Autorzy: lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska, lek. wet. Michał Jankowski


Jeże są pod ścisłą ochroną. Dlatego chore zwierzęta powinny być otoczone profesjonalną opieką weterynaryjną i hodowlaną, gdyż tylko dzięki temu uzyskają możliwość przeżycia i powrotu do środowiska naturalnego. Celem naszego artykułu jest przybliżenie zagadnień dotyczących statusu prawnego jeży, podstawowej wiedzy hodowlanej, najczęściej występujących chorób oraz leków, które można bezpiecznie stosować u tego gatunku. kliknij żeby powiększyć